Doanh nghiệpHỏi đáp pháp luật

Các khoản chi phí không được khấu trừ khi tính thuế TNDN

37 khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
112

37 khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Bản in

Các khoản chi phí không được khấu trừ khi tính thuế TNDN

Theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN là 37 khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng cập nhật và tải về tham khảo.

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Thủ tục Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

12 khoản thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

37 KHOẢN CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNHTHUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thiquocgia.vn xin giới thiệu danh sách 37 khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

STT Loại chi phí không được trừ Chi tiết
1 Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

Các khoản chi không đáp ứng được đủ các điều kiện sau:

2 Chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)
3 Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý.
4 Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ
5 Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ
6 Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động
7 Chi trang phục
8 Chi thưởng sáng kiến, cải tiến
9 Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm