Hỏi đáp pháp luật

Cách tính lương của bí thư Đoàn xã

Quy định về chế độ lương và phụ cấp của bí thư Đoàn xã
81

Quy định về chế độ lương và phụ cấp của bí thư Đoàn xã

Bản in

Bí thư Đoàn xã sẽ được hưởng chế độ như thế nào? Cách tính lương của bí thư Đoàn xã được quy định ra sao. Trong bài viết này Thiquocgia.vn xin tổng hợp một số quy định về cách xếp lương của bí thư chi Đoàn xã. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Bí thư chi Đoàn xã sẽ được hưởng mức lương và phụ cấp theo đúng quy định của nhà nước. Tuy nhiên đối với bí thư chi Đoàn xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003); tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch chuyên viên (cao đẳng) (mã số 01a.003); tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004). Sau đây là nội dung chi tiết về cách xếp lương cho bí thư chi Đoàn xã, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Tiêu chuẩn cán bộ đoàn cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

– Trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trình độ lý luận chính trị sơ cấp.

– Giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hoá nói chung từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi.”

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, tiêu chuẩn để bổ nhiệm cán bộ Đoàn cấp cơ sở bao gồm các tiêu chuẩn về bằng cấp và độ tuổi. Về bằng cấp thì trình độ chuyên môn phải từ trung cấp trở lên và trình độ lý luận chính trị mức sơ cấp.

2. Quy định xếp lương bí thư Đoàn xã

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH quy định cách xếp lương Bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với trình độ Đại học, cụ thể như sau:

“Cán bộ cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003); tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch chuyên viên (cao đẳng) (mã số 01a.003); tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004).

Văn bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bằng.”

Như vậy:

Bí thư chi đoàn xã tốt nghiệp đại học thì ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003) áp dụng hệ số lương công chức loại A1, nhóm 1 từ hệ số lương 2.34 đến hệ số lương 4.98.

Bí thư chi đoàn xã tốt nghiệp cao đẳng thì ngạch chuyên viên cao đẳng (mã ngạch 01a.003) áp dụng hệ số lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2.1 đến hệ số lương 4.89

Bí thư chi Đoàn xã .có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giữ chức vụ bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện xếp lương chức vụ theo bảng lương. Cụ thể Hệ số lương Bậc 1 là 1,75; Hệ số lương Bậc 2 là 2,25.

Bí thư chi Đoàn xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

3. Mức phụ cấp của bí thư chi Đoàn xã

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

=> Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo với 0,15 mức lương tối thiểu.

Mời các bạn tham khảo thêm:

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm