Bảo hiểmHỏi đáp pháp luật

Chỉ thất nghiệp 30 ngày có được nhận tiền bảo hiểm?

Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp
127

Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bản in

Chỉ thất nghiệp 30 ngày có được nhận tiền bảo hiểm?

Chỉ thất nghiệp 30 ngày có được nhận tiền bảo hiểm? sẽ giải đáp thắc mắc của nhiều bạn cũng như cung cấp thêm nhiều thông tin xung quanh bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện được nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với những trích dẫn cụ thể các quy định rõ ràng trong Luật, đảm bảo thông tin chính xác và giải thích cụ thể cho các bạn.

Hỏi: Em có một người cô ruột. Cách đây 15 ngày, cô em xin nghỉ việc ở một công ty của Hàn Quốc. Sau khi nghỉ việc tại đó cô em đã xin được vào một công ty và được hứa sau 45 ngày nữa sẽ đi làm do công ty đang trong quá trình hoàn thiện. Hiện nay cô của em đang thất nghiệp, vậy theo ý kiến của luật sư, thì cô em có được đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Thời hạn hưởng sẽ kéo dài tối đa là bao lâu? Cô của em đã làm việc tại Công ty của Hàn Quốc được 2.5 năm tính tới thời điểm nghỉ việc.

Bạn Lặng Lê

Chỉ thất nghiệp 30 ngày có được nhận tiền bảo hiểm?

Trả lời:

Thứ nhất: Điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp

Cô bạn muốn được hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thỏa mãn 4 điều kiện theo quy định của pháp luật tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013.

Điều 49. Điều kiện hưởng

“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.”

=> Do thông tin câu hỏi nêu không rõ là cô bạn được ký hợp đồng xác định thời hạn hay hợp đồng không xác định thời hạn, nếu hợp đồng xác định thời hạn thì cô bạn phải báo trước 30 ngày. Theo thông tin bạn nêu thì cô bạn báo trước 15 ngày, nếu là hợp đồng xác định thời hạn thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. Nếu đơn phương chấm dứt trái luật cô bạn có thể không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 41 BLLĐ 2012 và quy định trên.

Thứ hai: Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Luật Việc làm 2013, Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.”

Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Do đó, nếu chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định cô bạn sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi tìm được việc làm (được ký hợp đồng lao động), sau đó thời gian còn lại bảo lưu thời gian đóng BH thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo,

Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm