Hỏi đáp pháp luật

Chỉ tiêu tuyển công chức thành phố Hà Nội 2019

Danh sách chỉ tiêu tuyển công chức các quận huyện trên địa bàn Hà Nội
51

Danh sách chỉ tiêu tuyển công chức các quận huyện trên địa bàn Hà Nội

Danh sách chỉ tiêu công chức thành phố Hà Nội 2019

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức ban hành chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019. Sau đây là chi tiết tuyển dụng công chức của từng phòng ban cũng như các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, mời các bạn cùng tham khảo.

CHỈ TIÊU THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND Thành phố)

TT

Phòng, ban

(trực thuộc Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã)

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu thi tuyển

(ngạch CV)

Ngành; chuyên ngành cần tuyển

Ghi chú

TOÀN THÀNH PHỐ

345

A

KHI SỞ, BAN; NGÀNH

136

I

Văn phòng UBND Thành phố

4

1

Phòng Khoa giáo – Văn xã

Tổng hợp văn hóa – xã hội

1

Đại học ngành Giáo dục

2

Ban Tiếp công dân

Tiếp công dân

1

Đại học ngành Luật. Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo;

1

Đại học Luật và Cử nhân cao đẳng Công nghệ thông tin. Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo;

1

Đại học ngành kế toán. Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo.

II

Sở Thông tin & Truyền thông

1

Văn phòng Sở

Công tác Văn thư

1

Văn thư – Lưu trữ

III

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

21

1

Khối Văn phòng Sở

1

Văn phòng Sở

Văn thư

1

Hành chính học; Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng

2

Khối Chi cục

20

2.1

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

4

1

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Kế toán

1

Các chuyên ngành: Quản lý kinh tế nông nghiệp

Văn Thư

1

Các chuyên ngành: Văn thư; Lưu trữ; Quản trị Văn phòng

2

Phòng Bảo vệ thực vật

Quản lý bảo vệ thực vật

1

Đại học chuyên ngành: Bảo vệ thực vật và tương đương trở lên

3

Phòng Trồng trọt

Quản lý bảo vệ thực vật

1

Đại học chuyên ngành: Bảo vệ thực vật và tương đương trở lên

2.2

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

6

1

Phòng Hành chính – Tổ chức

Văn thư – Lưu trữ

2

Văn thư – Lưu trữ; Hành chính học

Công nghệ Thông tin

1

Công nghệ thông tin

2

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Kế toán viên

1

Kế toán

3

Thanh tra – Pháp chế

Pháp chế

2

Luật

2.3

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội

2

1

Phòng Hành chính tổng hợp

Kế toán viên

1

Tài chính Kế toán; Tài chính ngân hàng

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ thông tin

2.4

Chi cục Thủy lợi

2

1

Phòng Quản lý Công trình

Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn

1

Quản lý xây dựng công trình thủy lợi

2

Phòng Tổ chức hành chính

Tổ chức nhân sự

1

Quản trị nhân lực

2.5

Chi cục Đê điều và PGLB

6

1

Phòng Tổ chức-Hành chính

Văn thư Chi cục, Văn thư BCH PCTT&TKCN

2

Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; Hành chính học.

2

Phòng Quản lý Đê điều

Quản lý Bảo vệ đê điều

3

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật công trình; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kinh tế thủy lợi; Thủy văn môi trường; Công trình; Công trình Thủy lợi.

3

Hạt Quản lý đê Sơn Tây-Phúc Thọ

Quản lý Bảo vệ đê điều

1

Công trình; Công trình Thủy lợi; Kỹ thuật công trình; Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Thi công; Kỹ thuật thi công.

IV

S Công Thương

4

1

Văn phòng Sở

Kế toán

1

Kế toán

Tổ chức nhân sự

1

Bảo hiểm xã hội

2

Phòng Quản lý công nghiệp

Quản lý kinh doanh có điều kiện, cấm hoặc hạn chế kinh doanh

1

Quản trị kinh doanh

3

Phòng Quản lý thương mại

Quản lý xuất nhập khẩu

1

Kinh tế đối ngoại

V

Sở Kế hoạch & Đầu tư

2

1

Văn phòng Sở

Hành chính tổng hợp

1

Quốc tế học – Tiếng Anh

Hành chính tổng hợp

1

Quản lý Kinh tế

VI

Sở Tài chính

14

1

Quản lý ngân sách

Quản lý tài chính ngân sách khối sự nghiệp

1

Tài chính – ngân hàng

2

Văn phòng Sở

Pháp chế

1

Luật

Tổ chức nhân sự

1

Tổ chức nhân sự

3

Tài chính hành chính sự nghiệp

Quản lý tài chính hành chính – sự nghiệp

1

Quản trị kinh doanh

4

Quản lý công sản

Quản lý tài sản xác lập sở hữu nhà nước

1

Kế toán

Quản lý tài sản nhà đất và kết cấu hạ tầng

1

Kinh tế và quản lý địa chính

5

Quản lý giá

Quản lý giá và thẩm định giá

1

Tài chính – ngân hàng – bảo hiểm

Quản lý giá và thẩm định giá

1

Quản lý giá

Quản lý thuế, phí và lệ phí

1

Tài chính – ngân hàng

6

Tin học và thống kê

Thống kê phân tích tài chính

2

Công nghệ thông tin

7

Chi cục TCDN

Quản lý tài chính doanh nghiệp

3

Kiểm toán; Tài chính doanh nghiệp

7

Sở Xây dựng

10

I

Khối Văn phòng Cơ quan Sở

8

1

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị

1

Kiến trúc; Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

2

Phòng Phát triển đô thị

Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị

1

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

3

Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

1

Kinh tế xây dựng

Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

1

Kiến trúc

Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

1

Địa chính

4

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị

1

Kiến trúc

5

Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

Quản lý kinh tế xây dựng

1

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

6

Phòng Pháp chế

Pháp chế

1

Xây dựng

II

Chi cục Giám định xây dựng

2

1

Phòng Giám định và An toàn xây dựng

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

1

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

2

Phòng Tổng hợp

Quản trị công sở

1

Quản trị kinh doanh

VIII

Sở Giao thông Vận tải

24

I

Khối Văn phòng Sở

12

1

Văn phòng Sở

Hành chính tổng hợp

1

Chính sách công; Kinh tế

Tổ chức nhân sự

1

Tư pháp; Luật học

Quản trị công sở

1

Kế toán

Kế toán

1

Tài chính – ngân hàng

2

Phòng QL Chất lượng công trình giao thông

Quản lý chất lượng công trình giao thông

3

Xây dựng cầu đường; Xây dựng cầu hầm

3

Phòng QL Vận tải

QL Kỹ thuật phương tiện đường bộ

1

Quản trị kinh doanh

QL Vận tải đường bộ

1

Quản lý xây dựng

4

Phòng QL Kết cấu hạ tầng giao thông

QL Kết cấu hạ tầng đường bộ

1

Quy hoạch và quản lý giao thông đô thị; Công nghệ kỹ thuật giao thông

QL An toàn giao thông

1

Xây dựng cầu đường

5

Phòng QL Phương tiện và người lái

Cấp đổi, thu hồi Giấy phép lái xe

1

Luật; Tài chính kế toán

II

Thanh tra Sở

12

1

Phòng Tham mưu tổng hợp

Thanh tra

2

Vận tải kinh tế đường bộ & TP; Kinh tế

2

Đội Thanh tra GTVT quận Hoàn Kiếm

Thanh tra

1

Luật

3

Đội Thanh tra GTVT quận Cầu

Thanh tra

1

Luật

4

Đội Thanh tra GTVT quận Bắc Từ Liêm

Thanh tra

2

Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Kiến trúc

5

Đội Thanh tra GTVT huyện Thanh Trì

Thanh tra

1

Kế toán doanh nghiệp

6

Đội Thanh tra GTVT huyện Đông Anh

Thanh tra

1

Luật kinh tế

7

Đội Thanh tra GTVT huyện Thạch Thất

Thanh tra

1

Kế toán

8

Đội Thanh tra GTVT huyện Ba Vì

Thanh tra

1

Luật kinh tế

9

Đội Thanh tra GTVT đường bộ

Thanh tra

2

Qui hoạch và quản lý giao thông đô thị; Luật kinh tế

IX

Sở Lao động – Thương binh & Xã hi

6

I

Khối Văn phòng Sở

5

1

Ban Giám đốc

2

Phòng Người có công

Quản lý chính sách Người có công

2

Luật, Quản lý hành chính công; Công tác xã hội; Văn thư Lưu trữ

3

Phòng Dạy nghề

Quản lý về dạy nghề

1

Kỹ thuật; Luật; Kinh tế

4

Thanh tra Sở

Thanh tra

2

Luật; Quản lý Hành chính công; Quản trị nhân lực; Kỹ sư nhiệt, điện, Bảo hộ lao động

II

Chi cục Phòng chng tệ nạn xã hội

1

1

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Quản lý dạy nghề lao động sản xuất tại các Cơ sở cai nghiện ma túy

1

Tài chính Ngân hàng

2

Phòng Quản lý Nghiệp vụ và Tư vấn Tuyên truyền

X

S Y tế

10

I

Văn phòng Sở Y tế

3

1

Phòng Quản lý hành nghề

Quản lý hành nghề y dược tư

1

Luật

2

Phòng Nghiệp vụ Y

Quản lý nghiệp vụ Y

2

Bác sỹ

II

Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Hà Ni

4

1

2

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Quản lý quy hoạch – kế hoạch

2

Y tế công cộng

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ thông tin

3

Phòng Truyền thông – Nghiệp vụ

Quản lý công tác Dân số – KHHGĐ

1

Bác sỹ đa khoa

III

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Ni

3

1

Phòng Hành chính tổng hợp

Hành chính tổng hợp

1

Y tế công cộng

2

Phòng Chuyên môn nghiệp vụ

Quản lý Ngộ độc thực phẩm

1

Bác sỹ YHDP

3

Phòng Công tác thanh tra

Thanh tra

1

Luật

XI

Sở Văn hóa & Thể thao

2

Thanh tra Sở

Thanh tra

2

Luật Kinh tế

XII

Sở Du lịch

5

1

Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch

Theo dõi phát triển du lịch

1

Văn hóa học

Thông tin và truyền thông về du lịch

1

Quản trị kinh doanh; Quản trị du lịch; kinh tế đầu tư

2

Văn phòng

Quản trị công sở

1

Tài chính – ngân hàng

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ thông tin

3

Quản lý Cơ sở Lưu trú

Quản lý về khách sạn

1

Du lịch; khách sạn

XIII

Sở Ngoại vụ

4

1

Văn phòng

Kế toán

1

Tài chính – Kế toán

2

Lễ tân

Lễ tân Đối ngoại

1

Quản trị Khách sạn

3

Thanh tra

Thanh tra hành chính

1

Quan hệ Quốc tế

4

Lãnh sự – Người Việt Nam ở nước ngoài

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài

1

Quan hệ Quốc tế

XIV

Sở Tài nguyên & Môi trường

13

I

Khối Văn phòng Sở

5

1

Văn phòng Sở

Tổ chức nhân sự

1

Luật

Văn thư

1

Hành chính học

2

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Quản lý Kế hoạch – Tài chính

1

Kế toán

3

Phòng Tài nguyên nước

Quản lý khai thác tài nguyên

1

Công nghệ và Môi trường

4

Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Theo dõi biến đổi khí hậu

1

Sinh học; Biến đổi khí hậu; Quản lý môi trường

II

Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội

4

1

Phòng Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất

Quản lý sử dụng đất đai (đối với công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất dịch vụ,…)

1

Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ

2

Phòng Đăng ký thống kê đất đai

Quản lý đăng ký đất đai (thống kê, kiểm kê đất đai)

1

Bản đồ, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý

3

Phòng Kinh tế đất

Thẩm định giá đất

1

Quản lý đất đai

4

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Hành chính một cửa

1

Luật

III

Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Ni

4

Phòng Tổng hợp

Hành chính tổng hợp

1

Khoa học môi trường

Tổ chức nhân sự

1

Quản lý nguồn nhân lực

Quản trị công sở

1

Kinh doanh và Quản lý

Kế toán

1

Tài chính – Ngân hàng

XV

Sở Quy hoạch kiến trúc

8

1

Văn phòng

Hành chính tổng hợp (Văn thư – Tổng hợp; Pháp chế)

2

Hành chính học, Quản lý công, Luật

2

Khối các phòng Quy hoạch kiến trúc

Quản lý quy hoạch – kiến trúc theo địa hình

5

Kiến trúc; Kiến trúc công trình; Kiến trúc sư quy hoạch

3

Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

1

Kiến trúc; Kiến trúc công trình; Kiến trúc sư quy hoạch

XVI

Thanh tra Thành phố

3

Thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo 1

1

Luật

Thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo 4

1

Luật

Thanh tra Phòng, chống tham nhũng

1

Luật kinh tế

XVII

Ban Quản lý các khu công nghiệp & chế xuất

5

1

Kế hoạch tổng hợp

Kế hoạch tổng hợp, theo dõi đầu tư công nghệ cao

1

Công nghệ thông tin

2

Quản lý quy hoạch – xây dựng

Quản lý quy hoạch và xây dựng

1

Xây dựng, Kiến trúc

3

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

2

Khoa học môi trường; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ môi trường.

4

Quản lý doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp

1

Thống kê kinh tế

B

KHI QUẬN HUYỆN

209

I

Quận Hoàn Kiếm

2

1

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Quản lý kế hoạch và đầu tư

1

Tài chính

2

Phòng Y tế

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng

1

Y tế công cộng

II

Thị xã Sơn Tây

10

1

Văn phòng HĐND&UBND

Hành chính một cửa

1

Luật

2

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý hạ tầng và phát triển đô

1

Cơ sở hạ tầng

Quản lý giao thông vận tải

1

Xây dựng Cầu và đường bộ

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quản lý khối THCS

1

Sư phạm Vật lý

4

Thanh tra Thị xã

Thanh tra

1

Kế toán

5

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

1

Luật Kinh tế

Quản lý trật tự xây dựng

1

Xây dựng DD và CN

Quản lý trật tự xây dựng

1

Kế toán

Quản lý trật tự xây dựng

2

Quản lý đất đai

III

Huyện Ba Vì

2

1

Văn phòng HĐND&UBND

Văn thư

1

Văn thư

2

Phòng Y tế

Quản lý BHYT

1

Y khoa

IV

Quận Bắc Từ Liêm

15

1

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quản lý thông tin truyền thông

1

Khoa học máy tính hoặc Tin học hoặc Công nghệ thông tin

Quản lý du lịch

1

Văn hóa du lịch

2

Văn phòng HĐND&UBND

Lễ tân đối ngoại

1

Văn học

Lưu trữ

1

Lưu trữ

3

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

6

Luật

Quản lý trật tự xây dựng

3

Kỹ thuật xây dựng công trình; Xây dựng DD&CN; Kinh tế xây dựng

Quản lý trật tự xây dựng

1

Kế toán

Quản lý trật tự xây dựng

1

Quản lý đất đai

V

Quận Cầu Giấy

12

1

Văn phòng HĐND&UBND

Tiếp nhận và xử lý đơn thư

1

Quản lý công

2

Phòng Nội vụ

Quản lý thi đua- khen thưởng

1

Quản lý nhân lực

3

Phòng Tư pháp

Tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

1

Luật

4

Thanh tra quận

Thanh tra

1

Luật

5

Phòng Kinh tế

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

1

Kinh tế phát triển

6

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý Quy hoạch- Kiến trúc

1

Quản lý đô thị

Quản lý xây dựng

1

Xây dựng DD và CN

7

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Quản lý đầu tư

1

Kinh tế xây dựng

Quản lý đầu tư

1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Quản lý ngân sách

1

Tài chính – Ngân hàng

8

Phòng Y tế

Quản lý y tế cơ sở, y tế dự phòng

1

Y khoa

9

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

1

Xây dựng

VI

Huyện Mỹ Đức

0

VII

Huyện Sóc Sơn

2

1

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản

1

Kỹ thuật tài nguyên nước

2

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý xây dựng

I

Xây dựng DD&CN

VIII

Quận Tây Hồ

0

IX

Quận Hoàng Mai

11

1

VP HĐND – UBND

Hành chính Tổng hợp

1

Luật Hành chính; Quản lý đất đai; Địa chính; Nông nghiệp; Tài chính; Xây dựng; Quy hoạch; Kiến trúc; Đô thị; Quản trị nhân lực: Môi trường;

2

Phòng Nội vụ

Quản lý thi đua – khen thưởng

1

Hành chính; Quản trị nhân lực; Luật; Công tác xã hội: Xã hội học: Sư phạm;

3

Phòng Y tế

Quản lý Dược, Mỹ phẩm

1

Y, Dược

4

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Quản lý Kế hoạch và Đầu tư

1

Tài chính, Kế hoạch, Xây dựng, Kinh tế đô thị;

5

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý xây dựng

1

Xây dựng, Kiến trúc

6

Phòng Tư pháp

Trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở

1

Luật.

7

Đội Quản lý xây dựng đô thị Quận

Chuyên quản trật tự xây dựng

5

Luật, Hành chính, Xây dựng dân dụng và công nghiệp

X

Huyện Thạch Thất

0

XI

Quận Long Biên

9

1

Văn phòng HĐND & UBND

Văn thư

1

Văn thư – lưu trữ

2

Phòng Nội vụ

Cải cách hành chính

1

Toán – Tin ứng dụng

Quản lý công tác thanh niên, hội quỹ

1

Luật

3

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Quản lý tài chính, ngân sách

1

Tài chính- Ngân hàng; Kế toán

Quản lý Kế hoạch và đầu tư

1

Kinh tế xây dựng; Quản trị kinh doanh

4

Phòng Lao động TB&XH

Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

Luật

5

Phòng Tài nguyên và môi trường

Quản lý đất đai

1

Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên và Môi trường

Quản lý môi trường

1

Môi trường

6

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý hạ tầng và phát triển đô

1

Kiến trúc công trình

XII

Huyện Đan Phượng

9

1

Phòng Lao động TB&XH

Tiền lương và bảo hiểm

1

Kế toán

2

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

8

Quản lý đất đai; Luật, Quản lý xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật trắc địa bản đồ; Xây dựng cảng đường thủy

XIII

Huyện Chương Mỹ

7

1

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quản lý thông tin truyền thông

1

Xuất bản;

2

Phòng Kinh tế

Quản lý về chăn nuôi

1

Chăn nuôi; Thú y

Quản lý về thương mại

1

Thương mại; Quản lý kinh doanh; Luật

3

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý quy hoạch kiến trúc

1

Thiết kế đô thị

4

Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

2

Kỹ sư xây dựng

1

Quản lý cơ sở hạ tầng

XIV

Huyện Hoài Đức

15

1

Văn phòng HĐND&UBND

Lễ tân đối ngoại

1

Sư phạm tiếng Nhật

2

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Theo dõi phổ cập, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp

1

Sư phạm triết học

3

Phòng Nội vụ

Thi đua khen thưởng

1

Văn học

4

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý xây dựng

1

Kiến trúc

5

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Quản lý tài chính – Ngân sách

2

Kế toán; Tài chính- Ngân hàng

6

Phòng Kinh tế

Quản lý tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp

1

Kinh tế phát triển

Quản lý thương mại

1

Luật thương mại

7

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Quản lý trật tự xây dựng

1

Quy hoạch xây dựng

Quản lý trật tự xây dựng

2

Kiến trúc

Quản lý trật tự xây dựng

1

Luật

Quản lý trật tự xây dựng

1

Kế toán

8

Phòng LĐ-TB&XH

Thực hiện chính sách người có công

1

Quản lý nhà nước

XV

Quận Ba Đình

9

1

Phòng Lao động TB&XH

Tiền lương và bảo hiểm

1

Kế toán

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề

1

Quản trị nhân lực

2

Phòng Tư pháp

Kiểm soát văn bản

1

Luật

3

Phòng Kinh tế

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

1

Kinh tế

4

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quản lý thông tin truyền thông

1

Công nghệ thông tin

5

Phòng Y tế

Quản lý vệ sinh an toàn thực

1

Y khoa

6

Thanh tra quận

Thanh tra

1

Luật

7

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

2

Hành chính học; Luật; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Lưu trữ học và Quản trị văn phòng: Quản trị kinh doanh

XVI

Quận Nam Từ Liêm

14

1

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý giao thông vận tải

1

Xây dựng các công trình giao thông

2

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Quản lý tài chính, ngân sách

1

Kế toán

Quản lý kế hoạch và đầu tư

1

Tài chính – Ngân hàng

3

Phòng Kinh tế

Quản lý thương mại

1

Quản trị kinh doanh.

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

1

Quản lý kinh tế

4

Phòng Nội vụ

Quản lý Tôn giáo

1

Văn hóa du lịch

Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức

1

Hành chính học

5

Phòng Văn hóa thông tin

Quản lý văn hóa và gia đình

1

Bảo tồn, bảo tàng

6

Văn phòng HĐND và UBND

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ kỹ thuật điện tử

Văn thư

1

Lưu trữ học

Hành chính tổng hợp

1

Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Truyền thông quảng cáo và Văn hóa.

Hành chính tổng hợp

1

Địa chính

Chuyên trách giúp việc HĐND

1

Hành chính học, Báo chí.

7

Phòng Lao động, Thương binh và xã hội

Thực hiện chính sách người có công

1

Kế toán

XVII

Huyện Thanh Trì

4

1

Văn phòng HĐND- UBND

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ thông tin

2

Phòng Nội vụ

Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên

1

Quản trị nhân lực

Quản lý tổ chức biên chế và hội

1

Quản trị nhân lực

3

Phòng Kinh tế

Quản trị thương mại

1

Quản trị kinh doanh

XVIII

Huyện Thường Tín

0

XIX

Quận Đng Đa

16

1

Văn phòng HĐND&UBND

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ thông tin; Tin học

Văn thư

1

Văn thư lưu trữ

Hành chính một cửa

1

Quản trị kinh doanh; Luật

2

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản

1

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

3

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý xây dựng

3

Xây dựng DD&CN; Kinh tế xây dựng; Kiến trúc

4

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Quản lý Tài chính- Ngân sách

2

Tài chính- Ngân hàng; Kế toán

5

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quản lý Văn hóa và gia đình

1

Văn hóa học Việt Nam

6

Phòng Y tế

Quản lý dân số, KHHGĐ

1

Y khoa, Dược

7

Đội QLTTXD Đô thị

Kế toán

1

Kế toán

Quản lý trật tự xây dựng

4

Xây dựng DD&CN; Kiến trúc

XX

Huyện Phúc Thọ

5

1

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

5

Luật; Xây dựng; Kinh tế thương mại; Kế toán

XXI

Huyện Phú Xuyên

6

1

Đội Quản lý TTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

4

Xây dựng DD&CN; Kỹ thuật công trình xây dựng; Luật

2

Phòng Y tế

Quản lý nghiệp vụ Y

1

Y khoa

3

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý đất đai

1

Quản lý đất đai

XXII

Huyện Thanh Oai

11

1

Thanh tra huyện

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Luật Kinh tế

Thanh tra

1

Xây dựng DD&CN

2

Phòng Y tế

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng

1

Y khoa

3

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Quản lý tài chính- ngân sách

1

Quản lý tài chính công

4

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

6

Luật; Xây dựng; Quy hoạch kiến trúc; Quản lý đất đai;

1

Tài chính Kế toán

XXIII

Quận Hai Bà Trưng

7

1

Phòng Tư pháp

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật, Hành chính tư pháp

2

Luật

3

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý đất đai

1

Địa chính, Trắc địa; Luật

Quản lý môi trường

1

Môi trường

4

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Quản lý tài chính ngân sách

2

Tài chính; Kế toán; Kinh tế

5

Phòng Y tế

An toàn thực phẩm

1

Y khoa, Y tế công cộng

XXIV

Huyện Mê Linh

10

1

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Quản lý Kế hoạch và Đầu tư

1

Quản trị kinh doanh

Quản lý Kế hoạch và Đầu tư

1

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng

2

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản

1

Tin học trắc địa

Quản lý đất đai

1

Quản lý đất đai

3

Phòng Kinh tế

Quản lý về thủy lợi

1

Công trình thủy lợi

4

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý xây dựng

1

Xây dựng

Quản lý quy hoạch- kiến trúc

1

Kiến trúc

Quản lý hạ tầng và phát triển đô

1

Quy hoạch xây dựng

5

Đội Quản lý TTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

2

Xây dựng DD&CN; Kỹ thuật công trình xây dựng

XXV

Huyện Gia Lâm

8

1

Phòng Kinh tế

Quản lý thương mại

1

Kinh doanh thương mại

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

1

Phân tích đầu tư tài chính

2

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Quản lý Kế hoạch và đầu tư

2

Marketting; Kinh tế đầu tư

Quản lý Tài chính- Ngân sách

1

Tài chính công

3

Phòng LĐ- TB và XH

Tiền lương và bảo hiểm

1

Bảo hiểm

Theo dõi bình đẳng giới và bảo trợ xã hội

1

Công tác xã hội

4

Phòng Nội vụ

Quản lý thi đua – khen thưởng

1

Quản trị văn phòng

XXVI

Huyện Đông Anh

0

XXVII

Quận Hà Đông

0

XXVIII

Quận Thanh Xuân

5

1

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị; Quản lý, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng

2

Xây dựng; Kiến trúc; Quy hoạch xây dựng; Giao thông vận tải; Quản lý xây dựng;

2

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quản lý văn hóa và gia đình

1

Quản lý văn hóa; Thư viện; Bảo tồn; Bảo tàng;

3

Phòng LĐTB&XH

Thực hiện chính sách người có công

1

Luật, Công tác xã hội, Hành chính, Quản trị nhân lực, Tài chính, Kế toán

4

Phòng Y tế

Quản lý nghiệp vụ Y

1

Y khoa, Dược học

XXIX

Huyện Quốc Oai

7

1

Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

2

Xây dựng

Quản lý trật tự xây dựng

1

Kinh tế

Quản lý trật tự xây dựng

1

Luật

Quản lý trật tự xây dựng

1

Quản lý đất đai

Quản lý trật tự xây dựng

1

Tài chính – Ngân hàng

Quản lý trật tự xây dựng

1

Công nghệ kỹ thuật môi trường

XXX

Huyện ng Hòa

13

1

Phòng Nội vụ

Cải cách hành chính

1

Hành chính, Luật

Chính quyền cơ sở

1

Hành chính, Luật

Quản lý đội ngũ cán bộ, công

1

Hành chính, Luật

2

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý đất đai

1

Quản lý đất đai

Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản

1

Quản lý tài nguyên nước

3

Phòng Lao động- TB&XH

Phòng chống TNXH, tiền lương và bảo hiểm

1

Quản trị nhân lực; Công tác xã hội

4

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quản lý văn hóa và gia đình

1

Quản lý văn hóa; Bảo tồn bảo tàng;

5

Phòng Y tế

Quản lý dược, mỹ phẩm

1

Dược

6

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

5

Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Tham khảo thêm

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm