Hỏi đáp pháp luật

Chính sách giao thông vận tải có hiệu lực từ ngày 15/3/2017

04 Chính sách giao thông vận tải có hiệu lực từ ngày 15/3/2017
44

04 Chính sách giao thông vận tải có hiệu lực từ ngày 15/3/2017

Bản in

Chính sách giao thông vận tải có hiệu lực từ ngày 15/3/2017

Một số lưu ý đối với phương tiện đường thủy nội địa; Về việc đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa; Quy định về thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới; Quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa là 04 Chính sách giao thông vận tải có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

Thông tư 46/2016/TT-BGTVT quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Thông tư 138/2016/TT-BTC về mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài

Quyết định 344/QĐ-BGTVT về sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Sau đây là 04 chính sách trong hoạt động giao thông vận tải cùng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/3/2017:

1. Một số lưu ý đối với phương tiện đường thủy nội địa

Một số lưu ý đối với phương tiện đường thủy nội địa

Theo Thông tư 04/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 47/2015/TT-BGTVT về trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện trên phương tiện thủy nội địa thì có một số điểm đáng chú ý như sau:

2. Về việc đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa

Theo Thông tư 02/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2014/TT-BGTVT thì việc đảm nhiệm các chức danh thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa sẽ được thực hiện như sau:

– Đối với các phương tiện chở khách ngang sông có sức chở đến 50 người, chở hàng có trọng tải toàn phần đến 50 tấn, phương tiện có công suất máy chính đến 50 sức ngựa thì:

– Thuyền viên có bằng hoặc GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhì được đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng của các loại phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1000 tấn;

Nhưng, phải hoàn thành thời gian tập sự theo chức danh hạng nhì trên phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 500 tấn đủ 03 tháng trở lên.

Ngoài ra, Thông tư 02/2017/TT-BGTVT cũng sửa đổi một số nội dung liên quan đến việc chuyển đổi GCNKNCM, chứng chỉ chuyên môn.

3. Quy định về thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới

Quy định về thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới

Ngày 30/12/2016, Thông tư 51/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiếm định xe cơ giới được ban hành. Theo đó:

Thông tư 51/2016/TT-BGTVT cũng hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra, đánh giá điều kiện và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới của các đơn vị đăng kiểm.

4. Thông tư 03/2017/TT-BGTVT quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa thay thế cho Thông tư 57/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Thông tư số 03/2017 ban hành kèm theo các chương trình đào tạo thuyền viên, ngưới lái phương tiện đường thủy nội địa sau:

Bên cạnh đó, Thông tư 03/TT-BGTVT cũng ban hành các chương trình bồi dưỡng nâng hạng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa gồm: Chương trình bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng thủy nội địa hạng tư và các chương trình bồi dưỡng nâng hạng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng hạng ba, hạng nhì và hạng nhất.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm