Hỏi đáp pháp luật

Chính sách mới có hiệu lực giữa tháng 9/2016

Chính sách tiền lương, y tế, kiểm toán có hiệu lực giữa tháng 9/2016
55

Chính sách tiền lương, y tế, kiểm toán có hiệu lực giữa tháng 9/2016

Bản in

Chính sách mới có hiệu lực giữa tháng 9/2016

Trong tháng 9 có nhiều chính sách, công văn ở nhiều lĩnh vực khác nhau được ban hành và có hiệu lực như chính sách sửa đổi hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, sửa đổi quy định về ngân hàng mô…… Thiquocgia.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết chính sách mới có hiệu lực giữa tháng 9/2016 để các bạn có thể biết chi tiết những chính sách có hiệu lực giữa tháng 9. Mời các bạn cùng tham khảo.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2016

Những Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 9/2016

Chính sách thuế, phí, tiền lương có hiệu lực đầu tháng 9/2016

Chính sách tiền lương, y tế, kiểm toán có hiệu lực giữa 9/2016

1. Sửa đổi hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 15/9/2016.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) như sau:

– Thống nhất hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ:

– Bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với tổ chức sự nghiệp thuộc Cục thuộc Bộ:

Chính sách mới có hiệu lực giữa tháng 9/2016

2. Sửa đổi quy định về ngân hàng mô

Nghị định 118/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có hiệu lực từ ngày 15/9/2016. Theo đó:

3. 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước mới

Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016.

Theo đó, hệ thống bao gồm 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước và Danh mục thuật ngữ sử dụng trong Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước có số hiệu và tên gọi cụ thể.

Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 15/9/2016, đồng thời thay thế Quyết định 06/2010/QĐ-KTNN , Quyết định 01/2014/QĐ-KTNN , Quyết định 02/2014/QĐ-KTNN , Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN và Quyết định 04/2014/QĐ-KTNN .

4. Quy định về khiếu nại của đơn vị được kiểm toán

Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN về Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán có hiệu lực từ ngày 11/9/2016. Theo đó:

5. Quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất

Từ ngày 15/9/2016, Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế (sau đây gọi chung là hóa chất):

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm