Hỏi đáp pháp luật

Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 12/2016

04 Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 12/2016
11

04 Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 12/2016

Bản in

Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 12/2016

Công khai thông tin tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước; Phương tiện và trang phục của lực lượng quản lý thị trường; Chính sách đối với NLĐ dôi dư Công ty TNHH thuộc Bộ Quốc phòng; Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục là 04 chính sách nổi bật cuối tháng 12/2016. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2016

Danh mục Bộ luật, luật sẽ có hiệu lực từ năm 2017

Cuối tháng 12 này (từ ngày 21 – 31/12/2016), có một số chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực sau đây:

1. Công khai thông tin tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước

Công khai thông tin tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước

Từ ngày 23/12/2016, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện công khai thông tin tài chính theo hướng dẫn tại Thông tư 182/2016/TT-BQP với các nội dung sau:

Thời hạn gửi báo cáo công khai theo Thông tư 182/2016/TT-BQP là trước ngày 30/7 của năm báo cáo đối với Báo cáo tài chính 06 tháng; trước ngày 15/5 của năm tiếp theo đối với Báo cáo tài chính năm.

2. Phương tiện và trang phục của lực lượng quản lý thị trường

Phương tiện và trang phục của lực lượng quản lý thị trường

Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/12/2016.

Theo đó, quy định phương tiện và trang phục làm việc của lực lượng quản lý thị trường như sau:

Ngoài ra, Nghị định 148/2016/NĐ-CP cũng quy định cụ thể Cấp hiệu QLTT gắn trên vai áo và trang phục cấp cho lực lượng làm việc tại các cấp.

3. Chính sách đối với NLĐ dôi dư Công ty TNHH thuộc Bộ Quốc phòng

Từ ngày 28/12/2016, Thông tư 154/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động (NLĐ) dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH MTV thuộc Bộ Quốc phòng sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, NLĐ dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng từ ngày 21/4/1998 hoặc từ ngày 26/04/2002 trở về sau khi thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được hưởng chế độ sau:

4. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Từ ngày 29/12/2016, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục sẽ thực hiện theo chương trình ban hành kèm theo Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT.

Theo đó, chương trình bồi dưỡng có thời lượng 75 tiết, trong đó có: 25 tiết Lý thuyết; 25 tiết Thảo luận – Thực hành và 25 tiết Viết tiểu luận và tìm hiểu thực tế.

Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm

100
%

Off

Chúc mừng!  bạn nhận được 1 tài khoản ZOOM us bản PRO 1 năm