Hỏi đáp pháp luật

Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 6/2017

04 chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 6/2017
44

04 chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 6/2017

Bản in

Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 6/2017

Quy định 12 loại giấy tờ về đất đai để cấp giấy phép xây dựng; Sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về giảm nghèo bền vững,… là những chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 6/2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017

08 chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 06/2017

Thiquocgia.vn xin gửi đến quý anh/chị một số chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực từ ngày 21 – 30/6/2017 sau đây:

Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 6/2017

1. Quy định 12 loại giấy tờ về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Ngày 08/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Kể từ Luật Xây dựng năm 2003 đến Luật Xây dựng năm 2014, đây là Nghị định đầu tiên quy định chi tiết các loại giấy tờ về đất đai nào là hợp lệ khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Việc này có ý nghĩa rất to lớn, vì giúp hạn chế các bất cập khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng mà nguyên nhân xuất phát từ hoạt động quản lý đất đai qua các thời kỳ.

Xem chi tiết các loại giấy tờ tại Điều 3 của Nghị định 53/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 25/6/2017).

2. Sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 21/2017/TT-BYT đã bổ sung vào Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT các kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh của 25 chuyên khoa, chuyên ngành bao gồm:

Xem chi tiết tại Thông tư 21/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 25/6/2017.

3. Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về giảm nghèo bền vững

Thông tư 01/2017/TT-UBDT quy định chi tiết thực hiện Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2016.

Theo đó, Chương trình 135 đã được phê duyệt bao gồm 03 tiểu dự án, Thông tư này hướng dẫn thực hiện các tiểu dự án 1 và 3; đó là:

Thông tư 01/2017/TT-UBDT sẽ có hiệu lực từ ngày 25/6/2017.

4. 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện thủy nội địa

Ngày 24/11/2016, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 36/2016/TT-BGTVT công bố nội dung 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện thủy nội địa; đó là:

Xem chi tiết nội dung Quy chuẩn tại Thông tư 36/2016/TT-BGTVT sẽ có hiệu lực từ ngày 28/6/2017.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm