Hỏi đáp pháp luật

Chính sách mới về thuế, tiền lương có hiệu lực từ 01/7

Những Chính sách mới về thuế, tiền lương có hiệu lực từ 01/7
13

Những Chính sách mới về thuế, tiền lương có hiệu lực từ 01/7

Bản in

Chính sách mới về thuế, tiền lương có hiệu lực từ 01/7

04 Chính sách mới về thuế, tiền lương có hiệu lực từ 01/7 đó là: Mức phạt tiền chậm nộp thuế chỉ còn 0,03%/ngày; tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; nộp đơn khởi kiện bằng hình thức trực tuyến; điều ước quốc tế có giá trị thấp hơn Hiến pháp.

Thông tư 76/2016/TT-BTC thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Hải quan 2016-2020

Những Thông tư nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016

34 tội mới sẽ áp dụng từ ngày 1/7

Sau đây, Thiquocgia.vn xin điểm qua một số nội dung mới liên quan đến thuế, tiền lương… tại 04 Luật bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

1. Mức phạt tiền chậm nộp thuế chỉ còn 0,03%/ngày

Mức phạt tiền chậm nộp thuế

Luật sửa đổi các luật về thuế số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 có một số điểm mới sau đây:

2. Tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng

Tiền lương của quân nhân và công nhân

Tiền lương, phụ cấp, nhà ở đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng quy định tại Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13 ngày 26/11/2015 như sau:

– Phụ cấp:

– Nhà ở: được hưởng chính sách ưu tiên hỗ trợ về nhà ở xã hội; thuê nhà ở công vụ.

3. Nộp đơn khởi kiện bằng hình thức trực tuyến

Nộp đơn khởi kiện bằng hình thức trực tuyến

Đây là nội dung lần đầu tiên được quy định tại Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015. Theo đó:

4. Điều ước quốc tế có giá trị thấp hơn Hiến pháp

Điều ước quốc tế

Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 09/4/2016 có những nội dung đáng chú ý như sau:

ĐƯQT được đăng trên công báo, cổng thông tin điện tử của cơ quan đề xuất và Bộ ngoại giao trong thời hạn như sau:

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm