Hỏi đáp pháp luật

Chính sách pháp luật có hiệu lực cuối tháng 01/2017

04 Chính sách pháp luật có hiệu lực cuối tháng 01/2017
63

04 Chính sách pháp luật có hiệu lực cuối tháng 01/2017

Bản in

Chính sách pháp luật có hiệu lực cuối tháng 01/2017

Bãi bỏ Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT về tuyển dụng giáo viên; Mã số chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng; Trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn của thư viện cấp tỉnh; Quy định mới về kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán là 04 Chính sách pháp luật có hiệu lực cuối tháng 01/2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

10 quy định, điều luật nổi bật năm 2016 cần thiết cho bạn vào năm 2017

9 lỗi vi phạm giao thông bị phạt từ 1/1/2017

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 01/2017

Sau đây là 04 chính sách pháp luật nổi bật có hiệu lực cuối tháng 01/2017 (từ ngày 21 – 31/01/2017):

1. Bãi bỏ Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT về tuyển dụng giáo viên

Bãi bỏ Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT về tuyển dụng giáo viên

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 25/2016/TT-BGDĐT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Theo đó:

Thông tư 25/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/01/2017.

2. Mã số chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng

Từ ngày 21/01/2017, Thông tư 201/2016/TT-BQP quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng sẽ có hiệu lực.

Theo đó, danh mục, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng bao gồm:

Chi tiết về Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng xem tại Thông tư 201/2016/TT-BQP này.

3. Quy định mới về kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

Quy định mới về kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN quy định nội dung kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước bao gồm:

Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 28/01/2017 và thay thế Quyết định 1223/QĐ-KTNN.

4. Trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn của thư viện cấp tỉnh

Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL về quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng quy định Thư viện cấp tỉnh có trách nhiệm về mặt chuyên môn như sau:

Đặc biệt, cung cấp sản phẩm và dịch vụ thư viện mới như:

Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 22/01/2017.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm