Hỏi đáp pháp luật

Con dâu có được nhận di sản thừa kế không?

Quyền thừa kế tài sản theo pháp luật
83

Quyền thừa kế tài sản theo pháp luật

Bản in

Quy định về chia tài sản không có di chúc

Thừa kế là việc thực thi chuyển giao tài sản, lợi ích, nợ nần, các quyền, nghĩa vụ từ một người đã chết sang một cá nhân nào đó. Vậy quyền thừa kế được quy định như thế nào, cách chia di sản thừa kế ra sao, chúng ta cùng đi tìm hiểu.

Cha mẹ không có di chúc, tài sản phải chia đều cho các con?

Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế?

Thủ tục chuyển nhượng đất là di sản thừa kế

Hỏi:

Xin cho em hỏi: Bố chồng em mất đã lâu, sau đó mẹ chồng em mất và chồng em cũng mất. Em và chồng em không có con, vậy em có được quyền hưởng phần tài sản của chồng em từ mẹ chồng không?

Trả lời:

Trường hợp 01: Mẹ chồng chết trước chồng của bạn;

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;”

Mặt khác, tại điểm a Khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hàng thừa kế như sau:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;”

Theo quy định trên, trường hợp mẹ bạn chết không để lại di chúc thì di sản của mẹ bạn sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Vậy, chồng bạn sẽ là một trong những người được hưởng di sản thừa kế của mẹ theo quy định Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015.

Bên cạnh đó, chồng bạn chết thì phần di sản thừa kế mà chồng bạn được nhận khi còn sống từ mẹ chồng bạn sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Theo đó, tại điểm a Khoản 1 Điều 651 thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ được chia di sản và nhận phần di sản bằng nhau, bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của chồng bạn. Cụ thể là các đồng thừa kế như sau: bạn và các con của chồng bạn. Như vậy, bạn là vợ nên sẽ được hưởng phần di sản mà chồng bạn để lại.

Con dâu có được nhận di sản thừa kế không?

Trường hợp 02: Mẹ chồng chết sau chồng của bạn;

Căn cứ Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“Điều 652. Thừa kế thế vị

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

Theo quy định trên, nếu con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống. Do đó, trong trường hợp này, mẹ chồng bạn chết trước chồng bạn nên cháu của mẹ chồng bạn – tức là các con của chồng bạn sẽ được hưởng phần di sản mà chồng của bạn được hưởng khi còn sống. Tuy nhiên, do vợ chồng bạn không có con nên phần di sản mà chồng bạn được hưởng sẽ được chia đều cho những đồng thừa kế còn lại theo quy định của pháp luật thừa kế.

Như vậy, bạn không có quyền hưởng phần di sản của chồng bạn mà các con của chồng bạn sẽ được hưởng phần di sản này.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm