Hành chínhHỏi đáp pháp luật

Đảng viên có được viết đơn tố cáo, khiếu nại không?

Quy định pháp luật về tố cáo, khiếu nại
65

Quy định pháp luật về tố cáo, khiếu nại

Khiếu nại, tố cáo là việc diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nắm bắt được quy định của pháp luật về việc khiếu nại, tố cáo này. Vậy Đảng viên có được khiếu nại, tố cáo không? Bài viết dưới đây Hoatieu.vn sẽ giải đáp câu trả lời giúp bạn.

1. Định nghĩa khiếu nại, tố cáo

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 thì:

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy, khi thấy có quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật và xâm phạm đến quyền lợi của mình thì công dân hoặc cơ quan tổ chức; cán bộ công chức được thực hiện việc khiếu nại.

Theo quy định tại Điều 1, 2, 3 Điều 2 Luật tố cáo 2018 thì Tố cáo là:

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Như vậy, tố cáo là việc báo cho cơ quan, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm của bất cứ đối tượng nào gây thiệt hại cho nhà nước hoặc tổ chức cá nhân khác.

2. Đảng viên có quyền tố cáo không?

Theo quy định tại Điều 5 Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW năm 2014 thì:

Điều 5. Tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo. Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.

Cố ý gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết. Đảng viên không được:

1- Tố cáo mang tính bịa đặt với mục đích để hại người khác, như: tạo dựng sự việc không có thật hoặc xuyên tạc sự việc để tố cáo.

2- Viết đơn tố cáo giấu tên (không ghi tên mình), mạo tên (ghi tên người khác hoặc tên người không có thật); tố cáo dưới dạng tờ rơi, đưa lên mạng, nhắn tin để loan tin nhằm hạ uy tín của tổ chức hoặc cá nhân.

3- Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo.

4- Đề xuất, chủ trì, tổ chức, tham gia, ủng hộ vật chất hoặc kích động, xúi giục, mua chuộc, lôi kéo, cưỡng ép tổ chức, cá nhân tố cáo, khiếu nại dưới mọi hình thức.

5- Cố ý gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết.

6- Có các hành vi vi phạm quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Như vậy, pháp luật không quy định việc Đảng viên không được tố cáo bởi mọi cá nhân đều có quyền tố cáo theo quy định tại Điều 2 Luật tố cáo 2018. Việc tố cáo chỉ bị cấm đối với đảng viên tố cáo mang tính bịa đặt, giấu tên hoặc cùng viết đơn tố cáo với người khác…

Đảng viên có được viết đơn tố cáo, khiếu nại không?

3. Đảng viên có được viết đơn tố cáo, khiếu nại không?

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 và Điều 1, 2, 3 Điều 2 Luật tố cáo 2018 thì Đảng viên được viết đơn tố cáo, khiếu nại.

Đảng viên chỉ không được tố cáo, khiếu nại khi việc tố cáo, khiếu nại đó sai sự thật và làm ảnh hưởng đến người khác.

4. Xử lý đảng viên tố cáo sai sự thật

Theo quy định tại Điều 15 Chương III Quy định số 102-QĐ/TW thì việc xử lý đảng viên tố cáo sai sự thật như sau:

Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định trên mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

Trường hợp vi phạm các quy định trên gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Như vậy, trong trường hợp đảng viên tố cáo sai sự thật thì theo Quy định số 102-QĐ/TW này sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức và còn có thể bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Đơn tố cáo, Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.