Hỏi đáp pháp luật

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần

Người lao động có được trả trợ cấp thất nghiệp 1 lần?
46

Người lao động có được trả trợ cấp thất nghiệp 1 lần?

Bản in

Người lao động có được trả trợ cấp thất nghiệp 1 lần?

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần như thế nào theo luật Việc làm hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có câu trả lời cho các bạn phía dưới, giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề trợ cấp thất nghiệp và điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quy định về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đã đăng ký, sau bao lâu thì được lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp?

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần

Chi tiết câu hỏi:

Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2009 đến tháng 9/2015. Nay tôi muốn được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần thì có được không? Nếu được thì thủ tục hưởng như thế nào?

Trả lời:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm thì người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

– Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1, Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 43 của Luật này;

– Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại Khoản 1, Điều 46 của Luật này;

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 46 Luật Việc làm thì trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Theo quy định tài Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp thì người bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1 Điều 87 Luật BHXH sẽ được hưởng khoản trợ cấp 1 lần bằng giá trị của tổng trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại theo quy định tại Khoản 2, Điều 87 Luật BHXH.

Theo quy định tại Điều 61 Luật Việc làm thì Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015 và các quy định về bảo hiểm thất nghiệp của Luật BHXH số 71/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì người lao động đã nộp hồ sơ trước ngày 1/1/2015 thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP.

Như vậy, trường hợp của ông không được hưởng trợ cấp 1 lần. Ông Năng sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nêu trên.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm