Hỏi đáp pháp luật

Đối tượng, mức đóng, phương thức đóng BHXH tự nguyện 2017

Thủ tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
89

Thủ tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bản in

Đối tượng, mức đóng, phương thức đóng BHXH tự nguyện 2017

Người lao động không thuộc trường hợp bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nay muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mức đóng và phương thức đóng là bao nhiêu? Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị mất

Có nhờ người khác lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp hộ được không?

Công văn 883/BHXH-DVT Thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo giá kê khai, kê khai lại

Đối tượng, mức đóng, phương thức đóng BHXH tự nguyện 2016

Hỏi: Gia đình tôi thuần nông nhưng tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện thì cần phải có những điều kiện gì? Phí, mức đóng BHXH tự nguyện như thế nào?

Đáp: Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Đối tượng thám gia BHXH tự nguyện

Mức đóng, thu nhập làm căn cứ đóng

Từ ngày 1/1/2014 đến 31/12/2015: Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 100 Luật BHXH số 71/2006/QH11 thì:

Phương thức đóng

Người tham gia BHXH được lựa chọn một trong các phương thức hàng tháng, hoặc hàng quý, hoặc 6 tháng một lần.

Từ ngày 1/1/2016: Theo quy định tại Điều 87 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì:

Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, hiện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn về nội dung này.

Thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Điều 97. Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm:

a) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động”.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội, bạn nộp hồ sơ tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội theo Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

“Điều 99. Giải quyết đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

1. Việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau đây:

a) 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu;

b) 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu;

c) 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội; trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội phức tạp thì không quá 45 ngày. Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

d) 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này”.

Như vậy, theo những quy định trên, để tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn chuẩn bị Hồ sơ và nộp tại Cơ quan Bảo hiểm. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan Bảo hiểm sẽ giải quyết và cấp sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho bạn. Khi đó, bạn sẽ đóng bảo hiểm theo mức mình lựa chọn và được hưởng các chế độ về Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm