Hành chínhHỏi đáp pháp luật

Hành vi hành chính và Quyết định hành chính khác nhau thế nào?

Phân biệt Hành vi hành chính và Quyết định hành chính
103

Phân biệt Hành vi hành chính và Quyết định hành chính

Nhiều người vẫn thường không phân biệt được quyết định hành chính và hành vi hành chính khác nhau ở điểm nào. Thấu hiểu điều đó, Hoatieu.vn hôm nay sẽ giúp bạn phân biệt quyết định hành chính và hành vi hành chính qua bài viết dưới đây.

1. So sánh hành vi hành chính và quyết định hành chính

Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức là những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức cán bộ, kinh phí, tài sản được giao; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức.

Đều liên quan đến lĩnh vực hành chính.

Căn cứ

Quyết định hành chính

Hành vi hành chính

Cơ sở pháp lý

Khoản 1 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015

Khoản 3 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015

Khái niệm

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Đặc điểm

– Quyết định hành chính mang tính quyền lực Nhà nước

– Mang tính pháp lý:

– Mang tính dưới luật:

– Được ban hành bởi nhiều chủ thể

– Có nhiều nội dung và mục đích phong phú, đa dạng

– Là sự tác động của chủ thể hành chính tạo nên một sự việc hành động trên thực tế

Phân loại

Căn cứ và tính chất pháp lý: Có quyết định hành chính chủ đạo, quyết định hành chính quy phạm, quyết định hành chính cá biệt.

Căn cứ vào chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định: Có quyết định hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, quyết định hành chính cảu các bộ và cơ quan ngang bộ thuộc thẩm quyền của các bộ và cơ quan ngang bộ banh hành, quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp ban hành, quyết định hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân do các cơ quan chuyên môn tại Ủy ban nhân dân ban hành và quyết định hành chính liên tịch.

Chỉ có hai loại là hành vi hành chính thực hiện và hành vi hành chính không thực hiện.

Ví dụ

Quyết định tăng lương, quyết định luân chuyển công tác…

Cơ quan công an thực hiện việc hỏi cung

So sánh hành vi hành chính và quyết định hành chính

2. Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Căn cứ theo Điều 9 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì:

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Như vậy, thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính và hành vi hành chính là 90 ngày kể từ khi nhận được quyết định/hành vi hành chính.

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của Hoatieu.vn. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu đơn khởi kiện hành vi hành chính, Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm