Hỏi đáp pháp luậtThuế - Lệ phí

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020

Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2020
62

Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2020

Bản in

Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2020

Bạn đã biết thời hạn nộp từng loại tờ khai và báo cáo thuế năm 2020 chưa? Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 như một nhắc nhở để các bạn nắm chắc được thời điểm cũng như các giấy tờ, hồ sơ cần báo cáo trong năm 2020, nhất là với các bạn mới làm kế toán, còn nhiều lạ lẫm. Thiquocgia.vn xin tổng hợp và hướng dẫn chi tiết thời hạn nộp tờ khai từng loại thuế năm 2020, mời các bạn tham khảo.

Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương 2020

Bảng đánh giá nhân viên cuối năm

Cách sắp xếp và lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán Thuế

Lịch nộp thuế GTGT, thuế TNDN sau khi gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Lịch nộp thuế GTGT

Những nhóm đối tượng được gia hạn tại Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định hiện hành, nhưng thời hạn nộp thuế được gia hạn như sau:

STT Kỳ tính thuế Thời hạn sau khi được gia hạn
01 Kỳ tính thuế tháng 03/2020 Chậm nhất là ngày 20/9/2020
02 Kỳ tính thuế tháng 04/2020 Chậm nhất là ngày 20/10/2020
03 Kỳ tính thuế tháng 05/2020 Chậm nhất là ngày 20/11/2020
04 Kỳ tính thuế tháng 06/2020 Chậm nhất là ngày 20/12/2020
05 Kỳ tính thuế Quý I/2020 Chậm nhất là ngày 30/9/2020
06 Kỳ tính thuế Quý II/2020 Chậm nhất là ngày 30/12/2020

Lịch nộp thuế TNDN

Kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định sẽ được gia hạn thêm 5 tháng, đối với:

Tuy nhiên, người nộp thuế phải lập Thư tra soát – Mẫu số C1-11/NS ban hành kèm Thông tư 84/2016/TT-BTC và chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế.

Lịch nộp thuế GTGT, thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP có thể nộp thuế GTGT, TNCN chậm nhất là ngày 31/12/2020.

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2020

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 mới nhất bao gồm lịch nộp các loại tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Căn cứ pháp lý để có bảng lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020:

– Luật Kế toán 2003, Luật kế toán 2015

– Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

– Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

– Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ./

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

1. Lịch nộp các loại báo cáo thuế 2020

Tháng

Thời hạn nộp chậm nhất

Doanh nghiệp khai thuế theo Quý

Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng

1

20/01/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/1/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2019 (nếu có)

(iii) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019

(v) Nộp lệ phí môn bài năm 2020

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019(nếu có)

(ii) Nộp lệ phí môn bài năm 2020

2

20/2/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2020(nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3

20/3/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/3/2020

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 20219

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2019

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2019

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2019

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2019

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2019

4

20/4/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

5

02/5/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020 (nếu có)

(iii) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020

(i) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)

20/5/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6

20/6/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

7

20/7/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2020 (nếu có)

(iii)Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

30/7/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2020(nếu có)

(iii) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN

tạm tính Quý II/2020 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020

(i) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020

8

20/8/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2020(nếu có)

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

9

20/9/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2020 (nếu có)

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

10

20/10/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020(nếu có)

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2020(nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2020

(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020

11

20/11/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2020(nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

12

20/12/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2020

Doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp đang hoạt động

– Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

– Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

– Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1/2019.

– Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Đặc biệt, cần phải chú ý một số trường hợp nêu sau:

– Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.

– Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

– Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.

– Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

3. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2020

Theo tháng

Theo quý

Tờ khai quyết toán năm

Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo

Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

4. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2020

Hạn nộp ngày 31/3/2020 tất cả các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo quy định.

5. Một số lưu ý về nộp báo cáo thuế từ 12/2019 đến 30/3/2020

Chậm nhất đến 31/12/2019 nộp tờ khai lệ phí môn bài nếu trong năm 2019 có thay đổi vốn điều lệ làm tăng bậc lệ phí môn bài (Còn nếu tăng vốn điều lệ mà không làm thay đổi bậc thuế môn bài thì không cần nộp tờ khai lệ phí môn bài). Làm trên phần mềm HTKK sau đó xuất ra XML và nộp tờ khai qua mạng. Nếu không thì kê khai trực tuyến trên cổng thông tin nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc thuedientu.gdt.gov.vn. Sau đó nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất là 30/1/2020 qua mạng

Nếu đơn vị nào mà kê khai thuế GTGT, TNCN theo tháng thì : Lịch nộp báo cáo thuế chậm nhất ngày 20/1/2020

(Lưu ý: Nếu tháng 12/2019 mà không phát sinh tiền thuế TNCN phải nộp thì không cần nộp tờ khai thuế TNCN, còn nếu thuế GTGT cho dù không phát sinh hóa đơn GTGT đầu vào và hóa đơn GTGT đầu ra cũng phải nộp tờ khai).

Nếu đơn vị nào mà kê khai thuế GTGT, TNCN theo quý thì lịch chậm nhất là ngày 30/1/2020 nộp tờ khai và nộp tiền thuế qua mạng (nếu có)

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4/2019 chậm nhập là 30/01/2020 (Đã có thông báo phát hành hóa đơn cho dù chưa sử dụng số hóa đơn nào cũng phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trừ khi chưa làm thông báo phát hành thì mới không làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

Thuế TNDN tạm tính cả năm 2019(4 Quý) thì phải nộp ít nhất 80% số thuế TNDN phải nộp của cả năm 2019 chậm nhất là ngày 30/1/2020. Nếu mà nộp ít hơn thì sẽ bị phạt về vấn đề này (Xem TT156 hướng dẫn luật quản lý thuế). Không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 4/2019. Nhưng nếu tạm tính Quý 4/2019 dựa trên sổ sách mà có số thuế TNDN phải nộp thì cũng phải tạm nộp và thời gian chậm nhất nộp số tiền thuế TNDN là 30/1/2020.

Nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2019 chậm nhất là 30/03/2020 (Thời hạn là 90 ngày, Năm 2020 tháng 2 có 29 ngày nên hạn nộp là 30/3/2019. Và nếu có số tiền thuế phải nộp thì cũng phải chậm nhất là 30/03/2020. cho dù không có người lao động nào bị đóng thuế TNCN, tức là có phát sinh tiền lương phải trả cho người lao động thì phải làm tờ khai quyết toán thuế TNCN, còn nếu không phát sinh tiền lương phải trả cho người lao động trong năm thì không phải làm tờ khai quyết toán thuế TNCN. Chú ý đến vấn đề đăng ký mã số thuế TNCN của người làm giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Hướng dẫn thực hiện nộp thông báo mẫu 06/GTGT

Mời các bạn cùng tham khảo thêm hướng dẫn chi tiết thực hiện nộp thông báo mẫu 06/GTGT:

Lịch nộp mẫu 06/GTGT

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm