Hỏi đáp pháp luậtThuế - Lệ phí

Năm 2020: có thể bãi bỏ tờ khai quyết toán thuế TNDN

Dự thảo bãi bỏ tờ khai quyết toán thuế TNDN
56

Dự thảo bãi bỏ tờ khai quyết toán thuế TNDN

Sắp bãi bỏ tờ khai quyết toán thuế TNDN

Hàng năm doanh nghiệp phải lập và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm. Quốc hội đang đề xuất bãi bỏ tờ khai quyết toán thuế TNDN vào năm 2020 nhằm cải cách thủ tục khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

12 khoản thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản chi phí không được khấu trừ khi tính thuế TNDN

Các khoản chi tài trợ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Đây là một trong những nội dung quan trọng đang được đề xuất để xây dựng Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV – năm 2019, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 hoặc 01/07/2020.

Với mục tiêu tiếp tục cải cách các thủ tục khai và nộp thuế TNDN, sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng cắt giảm các tài liệu DN phải nộp cho cơ quan thuế khi thực hiện khai quyết toán thuế TNDN, do đó, đề xuất bỏ tờ khai quyết toán thuế và lồng ghép khai quyết toán thuế vào BCTC, cụ thể sẽ bổ sung chỉ tiêu khai thuế, tính thuế TNDN vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong BCTC năm của DN.

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN là BCTC và các tài liệu liên quan.

Ngoài ra, Dự luật này cũng có một số điểm khác quan trọng như sau:

Bổ sung các đối tượng sau đây ngừng hoạt động không thực hiện thủ tục giải thể, phá sản phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh:

Mục đích: Giảm số nợ đọng thuế, tăng cường trách nhiệm của người nộp thuế trước khi xuất cảnh ra nước ngoài.

Sử dụng mã số công dân thay mã số thuế cá nhân

Nhằm cắt giảm thủ tục hành chính và thống nhất sử dụng chung 1 mã số, đảm bảo tính duy nhất đối với từng cá nhân, do đó, sử dụng mã số công dân thay cho mã số thuế cá nhân khi mã số này được cầp cho toàn bộ dân cư.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm