Hỏi đáp pháp luật

Nghị định và quyết định của Thủ tướng có hiệu lực từ cuối tháng 5

Những chính sách có hiệu lực từ cuối tháng 5
44

Những chính sách có hiệu lực từ cuối tháng 5

Bản in

Nghị định và quyết định Thủ tướng có hiệu lực từ cuối tháng 5

Nghị định và quyết định Thủ tướng có hiệu lực từ cuối tháng 5 được Thiquocgia.vn tổng hợp bao gồm: quy định mới về chi tiền lương cho cán bộ, công chức; yêu cầu đối với dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng; xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; chức năng chủ yếu của VNPT.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5/2016

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 5/2016

Chính sách phí, lao động, kế toán có hiệu lực từ giữa tháng 5

1. Quy định mới về chi tiền lương cho cán bộ, công chức

Nghị định và quyết định Thủ tướng có hiệu lực từ cuối tháng 5

Theo Quyết định 15/2016/QĐ-TTg thì mức chi tiền lương bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định, được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/5/2016 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ 2016 – 2018.

2. Yêu cầu đối với dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng

Yêu cầu đối với dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng

Theo Nghị định 24a/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 26/5/2016) thì các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) phải đáp ứng các điều kiện sau:

3. Xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Nghị định 23/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/5/2016 quy định về việc xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng như sau:

4. Chức năng chủ yếu của VNPT

Các chức năng chủ yếu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là:

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 25/2016/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 21/5/2016.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm