Hỏi đáp pháp luật

Những chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017

07 chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017
46

07 chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017

Bản in

07 chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017

07 chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017 như: Tiêu chí để đánh giá hợp tác xã nông nghiệp năm 2017; Hướng dẫn mới về trích khấu hao với tài sản là nhà hỗn hợp; Tài trợ 100% kinh phí để công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Từ tháng 5/2017, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực

Hướng dẫn mới về tiền lương đóng BHXH có hiệu lực từ 01/5/2017

Hướng dẫn mới về mức đóng BHXH có hiệu lực từ 01/5/2017

Từ ngày 21/5 – 31/5/2017 nhiều văn bản mới bắt đầu có hiệu lực thi hành; theo đó, có những nội dung đáng chú ý như sau:

07 chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017

1. Tiêu chí để đánh giá hợp tác xã nông nghiệp năm 2017

Ngày 17/4/2017, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, có 06 tiêu chí để đánh giá hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, gồm:

Bên cạnh đó, Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 31/5/2017) còn quy định về phương pháp và trình tự đánh giá.

2. Hướng dẫn mới về trích khấu hao với tài sản là nhà hỗn hợp

Từ ngày 26/5/2017, Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, hướng dẫn cụ thể về việc trích khấu hao đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê; đơn cử một số điểm đáng chú ý như sau

3. Tài trợ 100% kinh phí để công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ

Quyết định 10/2017/QĐ-TTg về quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/5/2017.

Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% kinh phí áp dụng đối với các hoạt động xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm, đối với các hoạt động sau:

Ngoài ra, Quyết định 10/2017/QĐ-TTg còn quy định về mức hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

4. Bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 04/2017/TT-BTP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/5/2017; theo đó, sẽ bãi bỏ các văn bản sau đây:

Đồng thời, bãi bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 18, Điều 19 và Điều 23 của Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011.

Ngoài ra còn có những thông tư sau không kém phần quan trọng:

5. Thông tư 01/2017/TT-TTCP quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” (có hiệu lực từ ngày 25/5/2017).

6. Thông tư 84/2017/TT-BQP quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng (có hiệu lực từ ngày 26/5/2017).

7. Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự (có hiệu lực từ ngày 22/5/2017).

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm