Hỏi đáp pháp luật

Những điều cần biết về chi phí nghỉ mát mới nhất 2016

Chi phí nghỉ mát – Thuế TNCN-Thuế TNDN-Thuế GTGT
56

Chi phí nghỉ mát – Thuế TNCN-Thuế TNDN-Thuế GTGT

Bản in

Những điều cần biết về chi phí nghỉ mát mới nhất 2016

Vào mỗi dịp hè, nghỉ tết các doanh nghiệp đều tổ chức cho cán bộ, công nhân viên của mình đi tham quan du lịch, nghỉ mát, nghỉ đông. Những chi phí đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN. Thủ tục, hồ sơ để các khoản chi nghỉ mát, nghỉ đông được tính vào chi phí được trừ là như thế nào? Mời các bạn tham khảo.

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế sửa đổi

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Các khoản chi tài trợ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Quy định thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ cho, biếu, tặng

Sau đây Thiquocgia.vn xin giới thiệu tới các bạn mối quan hệ giữa chi phí nghỉ mát và các loại thuế như sau:

Chi phí nghỉ mát

1. Thuế TNCN

Căn cứ: Điểm đ.3.2, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Nếu nội dung chi trả ghi rõ tên người lao động được hưởng hoặc chi tiền mặt cho từng đối tượng người lao động thì khoản này sẽ tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

– Nếu nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

2. Thuế TNDN

Căn cứ:

– Điểm 2.30, Khoản 2, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC

– Điều 1, Thông tư 151/2014/TT-BTC

– Công văn 4005/TCT-CS, ngày 29/09/2015

Theo đó:

Chi phí nghỉ mát cho người lao động không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

3. Thuế GTGT

Căn cứ: Công văn 4005/TCT-CS, ngày 29/09/2015

Theo đó:

Doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi nghỉ mát tương ứng với khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ theo quy định.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm