Hành chínhHỏi đáp pháp luật

Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó

Tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó
237

Tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó

Bản in

Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó

Việc bổ nhiệm viên chức quản lý giáo dục phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và các tiêu chuẩn, điều kiện theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ các quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó trong trường học.

Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên các cấp

Hiệu trưởng phải đứng lớp 2 tiết/ tuần, Hiệu phó dạy 4 tiết/ tuần

Hỏi: Tôi xin hỏi về tiêu chuẩn để bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường tiểu học? – Hoàng Ngọc ([email protected]).

Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó

* Trả lời:

Nội dung bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau: Tại Điều 27 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, quy định: Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

– Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác minh rõ ràng; có bản kê khai tài sản theo quy định;

– Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

– Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền. Khi hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Quyền lợi của viên chức được bổ nhiệm vào chức vụ quản lý thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 37 và Khoản 3 Điều 38 Luật Viên chức.

Còn tại Điều 20 Điều lệ Trường tiểu học quy định: Hiệu trưởng trường tiểu học là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà tr¬ường. Hiệu trưởng do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm đối với trường tiểu học công lập, công nhận đối với trường tiểu học tư thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền.

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng trường tiểu học phải đạt chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.

Tiêu chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học được áp dụng theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT Ngày 8/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm