Hành chínhHỏi đáp pháp luật

Quy trình kiện toàn bí thư chi bộ mới

Bí thư chi bộ cũ nghỉ thì kiện toàn bí thư chi bộ mới như thế nào?
229

Bí thư chi bộ cũ nghỉ thì kiện toàn bí thư chi bộ mới như thế nào?

Quy trình kiện toàn bí thư chi bộ mới được diễn ra thế nào? Bí thư chi bộ cũ nghỉ thì kiện toàn bí thư chi bộ mới như thế nào?

1. Bí thư chi bộ mới được chỉ định trong trường hợp nào?

Để được chỉ định, bí thư chi bộ phải thỏa mãn các tiêu chí gì?

Bí thư chi bộ phải đáp ứng được các điều kiện tại Khoản 4, Điều 5 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV:

Ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

2. Quy trình kiện toàn bí thư chi bộ mới

Bí thư chi bộ mới được chỉ định trong trường hợp nào?

Khi bí thư chi bộ cũ nghỉ thì thực hiện việc kiện toàn bí thư chi bộ mới thế nào?

Việc kiện toàn bí thư chi bộ mới phải thực hiện theo quy trình tại Quy định số 29-QĐ/TW: Việc bổ sung cấp ủy viên, ủy viên thường vụ, bí thư, phó bí thư là đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, nói chung thực hiện theo quy trình: chỉ định vào ban chấp hành đảng bộ; ban chấp hành đảng bộ bầu vào các chức danh cần thiết.

=> Trong trường hợp trên, chi ủy cần hội ý dự kiến nhân sự cụ thể, sau đó tổ chức hội nghị chi bộ để lấy phiếu giới thiệu, chi bộ làm văn bản báo cáo cấp ủy cấp trên; cấp ủy cấp trên xem xét, chỉ định bổ sung bí thư chi bộ mới.

Hoatieu.vn gửi bạn đọc tham khảo quy trình kiện toàn bí thư chi bộ mới như sau:

Bước 1: Căn cứ Đề án bổ sung cấp ủy đã được BCH đảng bộ thông qua và quy hoạch cấp ủy đã được duyệt, thường trực đảng ủy trực thuộc hội ý về danh sách nhân sự bổ sung giữ chức Bí thư; quyết định triệu tập hội nghị BTV để lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung vào BTV, giữ chức Bí thư.

Bước 2: Trình, xin ý kiến Đảng ủy về việc kiện toàn các chức danh, kèm theo hồ sơ nhân sự dự kiến Bí thư

Bước 3: Ban Tổ chức đảng ủy thẩm định nhân sự; tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan (nếu thấy cần thiết); sau đó trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến.

Bước 4: Sau khi có văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý về nhân sự bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Đảng ủy trực thuộc tổ chức hội nghị BCH bầu bổ sung nhân sự vào các chức vụ trên và gửi hồ sơ về Đảng ủy Tổng công ty để chuẩn y bổ sung nhân sự.

3. Tờ trình đề nghị kiện toàn Bí thư Chi bộ

ĐẢNG BỘ …………

ĐẢNG UỶ ………….

Số:……..

…………, ngày ….. tháng …… năm…………

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt nguồn nhân sự ……………………..

Kính gửi:

– Ban thường vụ huyện uỷ…………………

– Ban thường vụ Huyện Đoàn ………………….

Căn cứ vào nguồn bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt năm …….. của BCH Đảng bộ …………

Căn cứ…………………………………………

Ngày ….tháng …….. năm ……… Đảng uỷ………tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ về giới thiệu nhân sự chức danh………………

Hội nghị thảo luận và thống nhất như sau:

Đồng chí: ……………………:

Chức vụ:…………………………….được phân công giữ chức vụ………………….

Nay theo yêu cầu và nhiệm vụ mới để đảm bảo tính kế thừa lâu dài, trẻ hoá cán bộ và công tác thanh niên. BCH Đảng bộ ………..thống nhất giới thiệu nguồn nhân sự ………………. như sau.

Đồng chí:…………. – Sinh ngày………………

Trình độ văn hoá ………..

Ngày vào Đảng ………………….

Đã hoàn thành Nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Chức vụ hiện nay là ……………………….

BCH Đảng bộ xin đề nghị BTV Huyện uỷ, BTV huyện Đoàn ………….. phê duyệt nguồn nhân sự chức danh Bí thư Đoàn ………….nhiệm kỳ …………… để tạo điều kiện cho phong trào Đoàn……… hoạt động có hiệu quả.

Nơi nhận:- BTV Huyện uỷ (B/c);

TM. BCH ĐẢNG BỘ BÍ THƯ- BTV Huyện Đoàn;

Lưu VP ………..

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc Quy trình kiện toàn bí thư chi bộ mới. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm