Hành chínhHỏi đáp pháp luật

Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

Quy định về thay đổi người sử dụng điện
93

Quy định về thay đổi người sử dụng điện

Việc thay đổi người sử dụng điện nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía hộ gia đình. Khi sang nhượng nhà, sang nhượng cửa hàng… việc thay đổi chủ thể sử dụng điện là cần thiết. Vậy, Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện như thế nào? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

1. Thay đổi tên người sử dụng điện là gì?

Thay đổi tên người sử dụng điện là việc từ chủ thể này sử dụng và trả tiền điện sang chủ thể khác sử dụng và trả tiền điện ở một địa điểm đó.

2. Hồ sơ thay chủ thế hợp đồng mua bán điện

1. Giấy đề nghị thay đổi chủ thể HĐMBĐ;
2. Bản sao giấy tờ xác định tùy thân của chủ thể mua điện mới (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức):

3. Bản sao giấy tờ xác định chủ thể mua điện mới (giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện:

Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

3. Thủ tục thay đổi hợp đồng mua bán điện

Nơi nộp hồ sơ

Trực tuyến:

Trực tiếp:

Chi phí thay đổi

Việc thay đổi chủ thể mua bán điện này là hoàn toàn miễn phí

Thời gian giải quyết

4. Giấy đề nghị thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN

TRÊN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Kính gửi: Điện lực: ………………………………………..

Phần bên mua điện ghi:………………………………………………………………………..

Tên tổ chức/cá nhân:………….……………………………………………………

Trong HĐMBĐ số: ………………………..……………………………………………..

Mã khách hàng:…………………………………………………………………………

Đang sử dụng điện tại địa chỉ………………………………………………………

Đề nghị Điện lực…. …………….đồng ý thay đổi thông tin trong HĐMBĐ giữa hai bên đã ký kết với những thông tin thay đổi như sau:

– Sang tên hợp đồng mua bán điện……… Đổi địa chỉ trên hợp đồng……….Khác

Lý do (nếu có): ………………………………………………………………………

Cụ thể về thông tin thay đổi như sau: (khách hàng ghi)

Họ tên: ……………………………………………………………………………..…………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………….………………
Khác: …………………………………………………………………………………………………….
Mục đích sử dụng điện :
……….Sinh hoạt………Sản xuất……….Kinh doanh dịch vụ………Cơ quan

Mọi sự khiếu nại liên quan đến việc đề nghị thay đổi hợp đồng, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

…………, ngày….tháng…..năm……

  Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phần bên bán điện ghi:

Tình trạng sử dụng điện:

………Không còn nợ……Còn nợ kỳ……/….., số tiền là:…………………..đồng.

……….Không VPSD……….Vi phạm HĐMBĐ chưa giải quyết xong.

…………………….ngày……./……../………..

Ý kiến của Nhân viên phụ trách

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu đơn xin tăng định mức sử dụng điện, Mẫu cam kết sử dụng điện từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm