Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục chuyển nơi hưởng BHXH

Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp
58

Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp

Bản in

Thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội

Người lao động có nhu cầu chuyển nơi hưởng lương hưu, BHXH thì thủ tục bao gồm những gì? Mời các bạn tham khảo bài viết sau đây của Thiquocgia.vn để nắm được thủ tục chuyển nơi hưởng BHXH.

Đối với những người lao động mà nơi hưởng BHXH lại không gần với địa chỉ cư trú thì có thể chuyển đổi địa điểm hưởng BHXH không?

Theo Điều 115. Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do“.

Như vậy, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển nơi cư trú thì được chuyển nơi hưởng bảo hiểm xã hội.

Thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

*Hồ sơ chuyển nơi hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

– Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính); người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có phụ cấp khu vực mà chuyển đến nơi hưởng mới có phụ cấp khu vực thì có thêm hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới. Trường hợp không thống nhất về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước và hồ sơ hưởng BHXH thì cần nêu rõ trong đơn kèm theo chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước.

– Hồ sơ đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do cơ quan BHXH quản lý và Phiếu Điều chỉnh mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với từng loại chế độ theo các mẫu số 24A-HSB, 24B-HSB, 24C-HSB, 24D-HSB, 24E-HSB, 24G-HSB, 24H-HSB, 24K-HSB, 24M-HSB, 24N-HSB.

– Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo mẫu số C77-HD kèm theo bảng kê hồ sơ theo mẫu số 17-HSB.

*Nơi nộp hồ sơ:

– Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng BHXH.

*Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mời các bạnh tham khảo thêm:

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm