Hỏi đáp pháp luật

Tinh giản biên chế viên chức năm 2020

Chỉ tiêu tinh giản biên chế năm 2020
37

Chỉ tiêu tinh giản biên chế năm 2020

Tinh giản 2,5% biên chế viên chức năm 2020

Kế hoạch tinh giản biên chế viên chức 2020 đã được chính phủ đưa ra chỉ tiêu tinh giản biên chế viên chức cụ thể trong Nghị quyết 01/NQ-CP 2020.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 được ban hành ngày 01/01/2020.

Cụ thể, ban hành kèm theo Nghị quyết này là Phụ lục các chỉ tiêu phấn đấu năm 2020 về cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, đơn cử gồm:

– Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế đạt mức 4: 100%;

– Tỷ lệ các bộ, ngành, địa phương kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia: 90%;

– Tinh giản biên chế công chức: 2%;

– Tinh giản biên chế viên chức (hưởng lương từ ngân sách nhà nước): 2,5%;

– Tỷ lệ các vụ, cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng: 80%;

Tỷ lệ tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: 30%;

– Tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền: 100%;

– …

Ngoài ra, Nghị quyết còn đề ra các chỉ tiêu phấn đấu năm về phát triển văn hóa, nghệ thuật, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường như sau:

– Tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên: 85%;

– Tỷ lệ giáo viên tiểu học đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên: 62%;

– Tỷ lệ giáo viên THCS đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên: 77%;

– Tỷ lệ giáo viên THPT đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên: 99,98%;

– Tỷ lệ số lượt người tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở giáo dục thường xuyên: 45%;

– …

Trong đó, chuẩn trình độ đào tạo được đề cập ở trên là chuẩn trình độ đào tạo mới theo Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Chi tiết các chỉ tiêu xem tại: Nghị quyết 01/NQ-CP có hiệu lực từ 01/01/2020.

Xem thêm

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm