Hình sựHỏi đáp pháp luật

Tố tụng là gì?

Quy định về tố tụng
92

Quy định về tố tụng

Tố tụng là một hoạt động quan trọng mà nhà nước nào cũng chú trọng. Tuy nhiên vấn đề này chưa thực sự được phổ biến rộng rãi đến mỗi người dân.

Trong bài viết Tố tụng là gì?, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc cái nhìn tổng quan về tố tụng trong pháp luật Việt Nam theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Tố tụng là gì?

1. Tố tụng là gì?

Tố tụng tiếng Anh là Procedural.

Tố tụng là một bộ phận trong pháp luật bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến trình tự, thủ tục trang tụng như: các quy phạm pháp luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng lao động, tố tụng hành chính,…

2. Tố tụng hình sự là gì?

Trong lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm có một phạm vi hay lĩnh vực có những mục đích nhất định với sự hiện diện của những cơ quan, cá nhân mà pháp luật xác định cho những mức độ thẩm quyền, địa vị pháp lý; với những mối quan hệ phát sinh trong quá trình thực hiện các chức năng, thẩm quyền, quyền và nghĩa vụ đó và theo một trình tự, với những thủ tục pháp lý chặt chẽ nhằm hướng tới sự xác định các yếu tố về tội phạm và hình phạt trong hành vi của cá nhân con người. Lĩnh vực hay phạm vi đó được gọi là tố tụng hình sự.

3. Tố tụng dân sự là gì?

Tố tụng dân sự là trình tự hoạt động do pháp luật quy định cho việc xem xét, giải quyết vụ án dân sự và thỉ hành án dân sự.

Mục đích của tố tụng dân sự là bảo vệ quyển và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức và lợi ích của Nhà nước. Tố tụng dân sự bao gồm: khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự, thụ lí vụ việc dân sự, giải quyết vụ việc dân sự theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thi hành án dân sự.

4. Thủ tục tố tụng là gì?

Thủ tục tố tụng là cách thức, trình tự và nghi thức tiến hành xem xét một vụ việc hoặc giải quyết một vụ án dã được thụ lí hoặc khởi tố theo các quy định của pháp luật

Do các vụ việc có tính chất đặc thù khác nhau nên pháp luật quy định các thủ tục tố tụng khác nhau tương ứng. Thủ tục tố tụng hình sự được quy định áp dụng cho việc giải quyết các vụ án hình sự. Thủ tục tố tụng dân sự được quy định áp dụng cho việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, những tranh chấp kinh doanh thương mại, những tranh chấp về lao động thuột thẩm quyền giải quyết của tòa án. Thủ tục tố tụng hành chính được quy định áp dụng cho việc giải quyết các vụ án hành chính. Theo trình tự thì thủ tục tố tụng phân thành các giai đoạn:

5. Quy định pháp luật về thủ tục tố tụng

Thủ tục tố tụng dân sự được quy định trong Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 và đến hiện tại vẫn còn hiệu lực

Thủ tục tố tụng hình sự  được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 và đến hiện tại vẫn còn hiệu lực

Tố tụng hình sự Tố tụng dân sự
Chủ thể tiến hành tố tụng

Gồm người tiến hành tố tụng và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Bao gồm các cơ quan tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tại Chương III

Bao gồm các cơ quan tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tại Chương IV
Các thủ tục Khởi tố, Điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự khởi kiện, thụ lí, lập hồ sơ, xét xử, thi hành án dân sự
Chức năng Xác định người phạm tội, tội danh, hình phạt, sự thật của vụ án Giải quyết các tranh chấp trong hợp đồng, thương mại, đất đai, bồi thường thiệt hại…

Trên đây, Hoatieu.vn cung cấp cho bạn đọc các quy định liên quan tố tụng. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hình sự, mảng Hỏi đáp pháp luật

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm