Dân sựHỏi đáp pháp luật

Trưởng thôn là gì? Tiêu chuẩn trở thành trưởng thôn 2021

Các quy định về trưởng thôn
108

Các quy định về trưởng thôn

Từ lâu trong văn hóa của người Việt, trưởng thôn đã là một “nhân vật” quan trọng, không thể thiếu trong việc giữ gìn trật tự thôn làng, lối xóm. Trưởng thôn là gì? Tiêu chuẩn trở thành trưởng thôn gồm những gì?

1. Trưởng thôn là gì?

Trưởng thôn là người đứng đầu một đơn vị cộng đồng dân cư (làng, thôn, xóm, ấp…) do người dân trong cộng đồng bầu ra để thay mặt và đại diện cho cộng đồng giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống dân cư.

2. Nhiệm vụ của trưởng thôn

Trưởng thôn có nhiệm vụ quyền hạn gì?

Theo quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BNV, trưởng thôn có nhiệm vụ:

Trưởng thôn có quyền hạn:

3. Tiêu chuẩn để trở thành trưởng thôn

Tiêu chuẩn để trở thành trưởng thôn

Theo quy định tại điều 11 Thông tư 04/2012/TT-BNV, để trở thành trưởng thôn cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

4. Mức phụ cấp trưởng thôn 2021

Lương của trưởng thôn được tính thế nào?

Mức phụ cấp trưởng thôn năm 2021

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 13/2019/TT-BNV thì trưởng thôn được xác định là người hoạt động không chuyên trách.

Vậy, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, khu dân cư được quy định thế nào?

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, khoản 6 điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định như sau

Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp theo bảng sau đây:

Khu vực

Tổng mức khoán

Tổng mức phụ cấp được khoán năm 2021

Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên

5 lần mức lương cơ sở

7.450.000 đồng/tháng

Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo

Các thôn còn lại

03 lần mức lương cơ sở

4.470.000 đồng/tháng

Số người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp theo nguyên tắc như sau:

=> Số tiền phụ cấp của bảng trên là tổng số tiền phụ cấp của 3 chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

Sau đây, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc mức phụ cấp cụ thể đối với từng chức danh của tỉnh Hải Dương tại Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND:

STT

Chức danh

Mức phụ cấp hàng tháng theo phân loại quy mô hộ gia đình của thôn (đơn vị: đồng/tháng)

Có quy mô số hộ gia đình dưới 350 hộ

Có quy mô số hộ gia đình từ 350 hộ trở lên, thôn trọng điểm về an ninh trật tự

Hệ số phụ cấp

Mức phụ cấp năm 2021

Hệ số phụ cấp

Mức phụ cấp năm 2021

1

Bí thư Chi bộ thôn

1,1

1.639.000

1,8

2.682.000

2

Trưởng thôn

1,1

1.639.000

1,8

2.682.000

3

Trưởng ban công tác mặt trận thôn

0,8

1.192.000

1,4

2.086.000

Trên đây, Hoatieu.vn cung cấp các quy định của pháp luật liên quan Trưởng thôn. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động – tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm