Bảo hiểmHỏi đáp pháp luật

Từ 2021, khám bệnh trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế?

Mức bảo hiểm y tế được hưởng khi khám chữa bệnh trái tuyến
33

Mức bảo hiểm y tế được hưởng khi khám chữa bệnh trái tuyến

Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm theo đó người mua bảo hiểm sẽ được cơ quan bảo hiểm trả thay một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cũng như chi phí mua thuốc men khám chữa bệnh. Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh trái tuyến từ năm 2021 như thế nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu.

Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh trái tuyến từ năm 2021

Hỏi: Người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến sẽ hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế như thế nào trong năm 2021?

Trả lời:

Căn cứ khoản 3 điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, từ ngày 1/1/2021, trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định với tỷ lệ như sau:

– Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú.

– Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú (hiện nay là 60%).

– Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Riêng người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định.

Từ 2021, khám bệnh trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế?

Căn cứ khoản 1 điều 22 của luật này, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh được tính như sau:

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

– Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an.

– Người có công với cách mạng, cựu chiến binh.

– Trẻ em dưới 6 tuổi.

– Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng.

– Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

– Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

– Trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

– Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

– Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

– Thân nhân của người có công với cách mạng (trừ trường hợp là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ).

– Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh với các đối tượng khác.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Bảo hiểm của phần Hỏi đáp pháp luật.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm