Hỏi đáp pháp luật

Ủy quyền nào phải đi công chứng?

Phường, xã không còn được xác nhận ủy quyền khiếu nại không?
64

Phường, xã không còn được xác nhận ủy quyền khiếu nại không?

Bản in

Ủy quyền nào phải đi công chứng?

“Việc ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng ủy quyền.” căn cứ Điều 18 Nghị định 04/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật công chứng 2006 quy định về công chứng hợp đồng ủy quyền.

Hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng đã công chứng?

Hợp đồng cho thuê, mượn nhà ở có phải công chứng?

Thông tư 20/2015/TT-BTP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính

Ông Trần Văn Bảy, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết: Việc công chứng hợp đồng ủy quyền là một nội dung đáng lưu ý trong Nghị định 04 ngày 7-1-2013 của Chính phủ (hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng) có hiệu lực thi hành từ ngày 25-2-2013.

Ủy quyền nào phải đi công chứng?

Các bên đọc kỹ hợp đồng trước khi công chứng.

Khi nào công chứng, khi nào chứng thực?

Đều là sự thỏa thuận giữa các bên mà theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền nhưng có trường hợp được ra UBND phường chứng thực, có trường hợp phải đi công chứng. Cách nào xác định?

Ví dụ: Ông A ủy quyền cho bà B được quyền thay mặt ông mua bán, thế chấp, tặng cho căn nhà của ông A. Với hợp đồng ủy quyền này thì bà B có quyền làm thủ tục chuyển nhượng nhà của ông A cho người khác. Vì vậy, công chứng viên phải giải thích rõ sự việc cho các bên để họ cân nhắc tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Thủ tục công chứng

Nếu cả hai bên (bên ủy quyền và bên được ủy quyền) không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng để công chứng hợp đồng ủy quyền thì từng người có thể đến tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú để công chứng được không?

Ví dụ: Ông C ở Hà Nội ủy quyền cho bà D ở TP.HCM được quyền thay mặt ông C ký hợp đồng cho thuê căn nhà của ông ấy ở TP.HCM. Nếu ông C không thể vào TP.HCM để cùng bà D đi ký hợp đồng ủy quyền tại TP.HCM thì ông C có thể đến tổ chức hành nghề công chứng ở Hà Nội công chứng hợp đồng ủy quyền rồi chuyển hợp đồng đó đến bà D. Bà D sẽ đến tổ chức hành nghề công chứng ở TP.HCM công chứng tiếp vào bản gốc của hợp đồng ủy quyền mà ông C đã chuyển. Sau khi bà D công chứng xong thì hợp đồng ủy quyền phát sinh hiệu lực pháp luật.

Bên ủy quyền có thể đến tổ chức hành nghề công chứng để đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền đã ký trước đó được không?

Phường, xã không còn được xác nhận ủy quyền khiếu nại

Theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo cũ, người ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên; anh, chị em ruột hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú. Nhưng nay nhiều UBND cấp xã tại TP.HCM đã từ chối xác nhận ủy quyền này, vì sao thưa ông?

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm