Hỏi đáp pháp luật

Vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng có được hưởng chế độ thai sản hay không?

Quy định hưởng chế độ thai sản đối với nam giới
43

Quy định hưởng chế độ thai sản đối với nam giới

Bản in

Vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng có được hưởng chế độ thai sản hay không?

Trong quá trính thai sản nếu người vợ không tham gia BHXH mà chỉ có người chồng tham gia thì có được hưởng chế độ thai sản hay không? Nếu được thì mức hưởng được quy định như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề hưởng chế độ thai sản.

Hành vi đe dọa giết người có bị xử lý hình sự không?

49 câu hỏi thường gặp về thuế GTGT và hóa đơn

Đăng ký thuế theo quy định mới giảm nhiều chi phí và thủ tục

Vợ không tham gia bảo hiểm xã hội, chồng có được hưởng chế độ thai sản

Hỏi: Em muốn hỏi chế độ trợ cấp thai sản trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định mới của bảo hiểm đã được thực hiện chưa? Và có cần giấy tờ gì để được hưởng không?

Vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng có được hưởng chế độ thai sản hay không?

Trả lời: Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 (Có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2016) quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.”

Như vậy trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha sẽ được hưởng chế độ thai sản.

* Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

– 05 ngày làm việc;

– 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

– Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

* Mức hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

– Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

– Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

– Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, đối với trường hợp của bạn, chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

* Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với nam quy định tại Khoản 4 Điều 101 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

– Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con;

– Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

* Giải quyết hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

– Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

– Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

– Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm