Hỏi đáp pháp luậtLao động - Tiền lương

Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học 2021

Tiền thừa giờ của giáo viên tiểu học được quy định thế nào?
53

Tiền thừa giờ của giáo viên tiểu học được quy định thế nào?

Bên cạnh mức lương cứng thì các giáo viên khi dạy thừa giờ còn được hưởng thêm khoản tiền dạy thừa giờ. Vậy khoản tiền này được quy định như thế nào?

Trong bài viết này, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học 2021 theo quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học 2021

1. Định mức giờ dạy của giáo viên tiểu học

Định mức giờ dạy của giáo viên tiểu học được quy định tại điều 5,6 Thông tư 03/VBHN-BGDĐT ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2017 như sau:

– 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học;

– 05 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ;

– 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;

– 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

=> Định mức số tiết của giáo viên tiểu học được tính theo công thức

Định mức số tiết = Số tiết mỗi tuần x số tuần giảng dạy

Theo đó, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học 23 tiết/tuần x 35 tuần = 805 tiết, giáo viên tiểu học trường dân tộc bán trú và lớp dành cho người tàn tật khuyết tật là 21 tiết/tuần x 35 tuần = 735 tiết.

2. Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học

Theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, tiền lương dạy thêm giờ được tính theo các công thức sau:

Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = Số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy x 150%.

Trong đó:

3. Quy định về chi trả tăng giờ cho giáo viên

Các vấn đề về thanh toán tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên được quy định tại Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

Trong đó điều 3 thông tư này quy định:

– Có nhà giáo nghỉ ốm

– Nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội

– Đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra

– Tham gia những công việc khác (sau đây gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

Trên đây, Hoatieu.vn cung cấp các quy định của pháp luật liên quan Cách tính tiền thừa giờ của giáo viên tiểu học. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động – tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm