Cán bộ công chứcHỏi đáp pháp luật

Chuyển ngạch công chức cấp xã 2021

Quy định về chuyển ngạch công chức
116

Quy định về chuyển ngạch công chức

Công chức cấp xã khi muốn chuyển ngạch công chức thì phải thực hiện theo thủ tục nào?

Hoatieu.vn gửi đến các bạn các quy định pháp luật về “Chuyển ngạch công chức cấp xã 2021” tại Luật Cán bộ công chức 2008.

Chuyển ngạch công chức cấp xã 2021

1. Ngạch công chức cấp xã

Điều 7 Luật Cán bộ công chức 2008 quy định: Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức

2. Chuyển ngạch công chức là gì?

Chuyển ngạch công chức là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ.

=> Việc chuyển ngạch xảy ra trong điều kiện “có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ”

3. Quy định về chuyển ngạch công chức cấp xã

Điều 43 Luật Cán bộ công chức 2008 quy định có các điều kiện để công chức được chuyển ngạch như sau:

4. Công chức xã gồm những ai?

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì công chức cấp xã có các chức danh sau đây:

Còn về việc bố trí số lượng công chức cấp xã hiện nay được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 13/2019/TT-BNV.

Theo đó, mỗi chức danh công chức cấp xã được bố trí từ 01 người trở lên, việc bố trí tăng thêm người ở một số chức danh công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng xã, phường, thị trấn (trừ chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không vượt quá tổng số cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP), cụ thể:

5. Có được chuyển từ cán bộ xã sang công chức xã không?

Trường hợp này được hướng dẫn cụ thể tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Theo đó, cán bộ cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ sẽ được xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển nếu đáp ứng các tiêu chuẩn:

=> Như vậy, có thể vẫn có trường hợp được chuyển từ cán bộ xã sang công chức xã. Tuy nhiên, để được xét chuyển thì cán bộ xã phải đáp ứng đầu đủ các điều kiện đã nêu ở trên.

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc các thông tin liên quan “Chuyển ngạch công chức cấp xã”. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Cán bộ công chức, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm