Đất đai - Nhà ởHỏi đáp pháp luật

Năm 2020, nộp hồ sơ đề nghị cấp Sổ đỏ tại đâu?

Địa điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Sổ đỏ
56

Địa điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Sổ đỏ

Sổ đỏ là cách gọi phổ biến của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2020, nộp hồ sơ đề nghị cấp Sổ đỏ tại đâu là câu hỏi nhiều người quan tâm.

1. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận

Khoản 1 và khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai 2013 quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là UBND cấp tỉnh) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho:

+ Tổ chức, cơ sở tôn giáo.

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.

+ Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Lưu ý: UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là UBND cấp huyện) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho:

+ Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Lưu ý: Mặc dù UBND cấp tỉnh, cấp huyện có thẩm quyền nhưng người dân không nộp hồ sơ trực tiếp tại những cơ quan này.

2. Nơi nộp hồ sơ cấp Sổ đỏ

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 60 Luật Đất đai 2013, nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận được quy định như sau:

* Đối với hộ gia đình, cá nhân

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) nơi có đất nếu có nhu cầu.

Cách 2: Không nộp hồ sơ tại UBND cấp xã

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện; nơi chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Lưu ý: Địa phương đã tổ chức Bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa theo quy định của UBND cấp tỉnh.

* Đối với tổ chức

Tổ chức, cơ sở tôn giáo nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ phận một cửa theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Đất đai – Nhà ở của phần Hỏi đáp pháp luật.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm