Hỏi đáp pháp luậtLao động - Tiền lương

Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ mới nhất 2021

Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ
125

Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ

Bản in

Việc dạy thêm giờ đối với giáo viên ngày càng phổ biến. Bởi trong quá trình giảng dạy thường thiếu người dạy dẫn đến việc cô giáo chủ nhiệm phải kiêm cùng lúc nhiều môn học. Vậy nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ mới nhất 2021 như thế nào? Bài viết này Hoatieu.vn sẽ chia sẻ cho bạn.

1. Căn cứ pháp lý tính tiền dạy thêm giờ mới nhất 2021

2. Nguyên tắc tính trả lương dạy thêm giờ

3. Một số câu hỏi liên quan đến tính lương dạy thêm giờ

Câu hỏi 1

Hàng tuần tôi trực tiếp giảng dạy 18 tiết, cộng với 10 tiết công tác kiêm nhiệm (6 tiết chủ nhiệm lớp, 3 tiết tổ trưởng chuyên môn, 3 tiết quản lý phòng học bộ môn) tổng là 28 tiết/tuần (nhiều hơn 9 tiết so với định mức lao động của giáo viên THCS).

Xin hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ dạy thừa giờ không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT)

Điều 6. Định mức tiết dạy

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, tại Khoản 6,7,8 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 giữa Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

6. Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác (sau đây gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

7. Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng được tính hoàn thành đủ số giờ giảng dạy và được tính vào giờ dạy quy đổi, bao gồm: thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian đi làm nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động.

8. Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch này không quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu trường hợp của bạn tương ứng với hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC thì bạn sẽ được thanh toán tiền dạy thêm giờ theo quy định hiện hành. Cách tính tiền lương dạy thêm giờ được áp dụng theo Điều 4 Thông tư này.

Nguyên tắc tính trả tiền lương thêm giờ mới nhất 2021

Câu hỏi 2

Xin hỏi cách tính tiền lương dạy thêm giờ của các trường phổ thông có giống với giáo viên mầm non hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 07/2013-TTLT-BGDĐT-BNV-BTC thì:

1. Công thức tính tiền lương dạy thêm giờ:

a) Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy thêm;

b) Tiền lương 01 giờ dạy thêm = Tiền lương 01 giờ dạy x 150%;

c) Tiền lương 01 giờ dạy:

– Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề:

Tiền lương 01 giờ dạy

=

Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học

x

Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)

Định mức giờ dạy/năm

52 tuần

Như vậy, cách tính tiền lương dạy thêm giờ của các trường phổ giống với giáo viên mầm non là số giờ dạy thêm chia cho năm học và nhân với số tiền trong một giờ dạy thêm.

Câu hỏi 3

Trường tôi có hai giáo viên dạy thể dục. Hiện một giáo viên đang nghỉ thai sản. Tôi được Hiệu trưởng thông báo, đầu năm học 2020-2021, sẽ dạy bù vào số tiết của giáo viên nghỉ đẻ đó. Tôi có được tính tiền tăng giờ không?

Trả lời:

Khi các đối tượng giáo viên các cấp thuộc danh sách trả lương đã được phê duyệt, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thực hiện dạy thêm giờ khi đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 2 Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC sẽ được thanh toán tiền dạy thêm giờ:

Như vậy, những đối tượng giáo viên đáp ứng các điều kiện nêu trên có thời gian làm thêm giờ thì được thanh toán tiền dạy thêm giờ.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Cách tính tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên, Quy định mới nhất về chế độ lương giáo viên dạy thêm giờ từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm