Hỏi đáp pháp luậtLao động - Tiền lương

Những điều giáo viên được và không được làm với học sinh

Quy định về những việc giáo viên được làm đối với học sinh
153

Quy định về những việc giáo viên được làm đối với học sinh

Thầy cô giáo không chỉ là người truyền dạy kiến thức mà còn là người giáo dục nhân cách, nhận thức cho học sinh. Đặc biệt, giáo viên phải nhớ tuyệt đối không được làm những điều sau đây với học sinh.

Những điều giáo viên không được làm đối với học sinh

Căn cứ pháp lý:

– Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT;

– Quyết định 16 năm 2008;

– Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009;

– Luật Giáo dục năm 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020).

STT

Căn cứ

Không được

Nên làm

1

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT

– Không được xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi;

– Không được trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại;

– Không được thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của người học.

– Tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe, động viên khích lệ người học;

– Sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh;

– Mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương;

– Tích cực phòng, chống bạo lực học đường.

2

Quyết định 16 năm 2008

– Không được gây khó khăn, phiền hà cho người học;

– Không được gian lận, thiếu trung thực khi thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục;

– Không được trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học;

– Không được tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học;

– Không được xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học.

– Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học

– Có lòng nhân ái, bao dung, độ lư­ợng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp;

– Sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học

– Có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với người học.

3

Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009

– Không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học;

– Không được gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của người học;

– Không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

– Tôn trọng, đối xử công bằng với người học;

– Bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.

4

Luật Giáo dục năm 2019 (Sẽ có hiệu lực từ 01/7/2020)

– Không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

– Không được lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

– Tôn trọng, đối xử công bằng với người học;

– Bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.

Căn cứ các quy định trên, có thể thấy những việc giáo viên không được làm với học sinh gồm:

– Không được xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi, gây khó khăn, phiền hà cho học sinh; xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học;

– Không được trù dập, định kiến, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến học sinh;

– Không được thờ ơ, né tránh hoặc tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của học sinh;

– Không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền; lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật…

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm