Cán bộ công chứcHỏi đáp pháp luật

Quy định mới về thi giáo viên dạy giỏi 2021

Những điểm mới đáng chú ý về hội thi giáo viên dạy giỏi
64

Những điểm mới đáng chú ý về hội thi giáo viên dạy giỏi

Theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT thì Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2021 sẽ có rất nhiều điểm mới. Sau đây là những quy định mới về thi giáo viên dạy giỏi đã được Thiquocgia.vn tổng hợp lại, mời các bạn đọc cùng theo dõi.

Sau nhiều tháng ban hành dự thảo để lắng nghe đóng góp của nhân dân về hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp, đến ngày 20/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Hội thi giáo viên giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông (sau này xin gọi chung là Hội thi giáo viên giỏi).

Thông tư trên có hiệu lực từ 12/02/2020. Theo Thông tư trên, Hội thi giáo viên giỏi sẽ có rất nhiều điểm mới.

1. Không ép buộc giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi

Theo đó, Thông tư 22 nêu rõ nguyên tắc của hội thi giáo viên dạy giỏi phải dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia hội thi; đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất.

2. Quy định về thời hạn bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi

Hiện nay, Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT, Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT, Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT không quy định về thời hạn bảo lưu này. Cụ thể, Thông tư 22 đã quy định chi tiết về thời hạn bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi như sau:

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp trường được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp trường;

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp huyện được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp huyện;

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp tỉnh được bảo lưu trong thời hạn 03 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp tỉnh.

3. Giáo viên không được dạy trước, dạy thử

Theo quy định tại Thông tư 22, đối với nội dung dạy dùng để tham gia thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi.

Ngoài ra, quy định mới còn giảm thời gian chuẩn bị trước thời điểm thi giảng đối với giáo viên. Cụ thể giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi giảng (trước đây là 01 tuần)

Lưu ý, hoạt động giáo dục (tiết dạy) tham gia Hội thi phải được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó.

4. Thay đổi nội dung thi giáo viên dạy giỏi các cấp:

– Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non:

Giáo viên thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi.

Ngoài ra, giáo viên còn phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.

– Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi/chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông:

Giáo viên thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy (đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi) hoặc một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp – đối với Hội thi chủ nhiệm lớp giỏi) tại thời điểm diễn ra Hội thi.

Ngoài ra, giáo viên còn phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy/công tác chủ nhiệm tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.

5. Nguyên tắc của Hội thi giáo viên giỏi

Tại khoản 2 – Điều 2: Mục đích và nguyên tắc của Hội thi giáo viên giỏi

Nguyên tắc của Hội thi là dựa trên sự tự nguyện, không ép buộc, không tạo áp lực của giáo viên tham gia Hội thi.

6. Về chu kỳ Hội thi

Tại Điều 3: Các cấp tổ chức, chu kỳ và đối tượng tham dự kỳ thi

1. Hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh:

a. Cấp trường: Được tổ chức theo chu kỳ 02 năm một lần, do trường tổ chức (hiện nay là mỗi năm một lần).

b. Cấp huyện: theo chu kỳ 02 năm một lần (giống như hiện nay) do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

c. Cấp Tỉnh: Theo chu kỳ 04 năm một lần (giống như hiện nay) do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Về công nhận giáo viên giỏi mầm non, phổ thông

Tại Điều 5: Công nhận giáo viên giỏi

Được công nhận giáo viên giỏi sau khi đạt các tiêu chuẩn, yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức Hội thi.

Sau khi được công nhận được bảo lưu như sau: cấp huyện, cấp trường bảo lưu 01 năm, cấp tỉnh bảo lưu trong thời gian 03 năm

Điều 6, 7: Nội dung, tiêu chuẩn của Hội thi giáo viên giỏi mầm non, phổ thông

1. Nội dung:

– Thực hành một hoạt động giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi tại nhóm, lớp đang giảng dạy và được báo trước tối đa 02 ngày

– Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông trong thời gian không quá 30 phút

2. Tiêu chuẩn: Đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: Nếu dự thi cấp huyện phải đạt giáo viên giỏi cấp trường ở năm trước liền kề hoặc năm đang dự thi; nếu dự thi cấp tỉnh phải đạt giáo viên giỏi cấp huyện trong 02 năm trước liền kề hoặc đạt cấp huyện năm tham gia dự thi.

Đối với giáo viên trung học phổ thông: Nếu dự thi cấp tỉnh phải đạt cấp trường 02 năm trước liền kề hoặc đạt ở năm tham dự kỳ thi.

7. Về Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc phổ thông

Điều 8: Nội dung, tiêu chuẩn của Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi phổ thông

1. Nội dung:

– Thực hành 1 tiết hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết trải nghiệm) tại lớp đang dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi.

– Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng chủ nhiệm không quá 30 phút.

Về tiêu chuẩn giống như đối với hội thi giáo viên giỏi phổ thông.

Trên đây là một trong số những điểm mới Hội thi giáo viên giỏi, hy vọng khi thực hiện sẽ tránh áp lực cho giáo viên.

Xem thêm

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm