Hỏi đáp pháp luậtLao động - Tiền lương

Thủ tục chuyển lương hưu vào tài khoản người khác 2021

Cách thức và quy định về chuyển tiền lương hưu
57

Cách thức và quy định về chuyển tiền lương hưu

Xã hội ngày một hiện đại hóa và pháp triển, do đó việc lấy lương hưu cũng được dễ dàng hơn bằng việc chuyển khoản qua thẻ mà không phải đến UBND xã để lĩnh như trước. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết thủ tục chuyển lương hưu vào tài khoản như thế nào. Bài viết này Hoatieu.vn sẽ chia sẻ cho bạn cách thức thực hiện.

1. Thủ tục chuyển lương hưu vào tài khoản

Thủ tục chuyển lương hưu vào tài khoản người khác hoặc thay đổi tài khoản nhận lương hưu được tiến hành theo các bước và quy định dưới đây:

Bước 1: Trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang lĩnh bằng tiền mặt muốn chuyển sang lĩnh qua tài khoản cá nhân hoặc ngược lại, hoặc từ tài khoản cá nhân này sang tài khoản cá nhân khác, lập Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ, báo cho BHXH tỉnh để chuyển đổi phương thức lĩnh tiền của người hưởng; chi trả chi phí mở tài khoản (nếu có).

BHXH tỉnh thực hiện chuyển đổi phương thức lĩnh tiền cho người hưởng trên danh sách chi trả, chuyển BHXH cấp huyện để thực hiện chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân.

Nộp trực tiếp cho ĐDCT hoặc BHXH huyện.

Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Chứng từ thu phí mở tài khoản cá nhân lầ đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản.

Nếu người hưởng nộp trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH giải quyết vào danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì giải quyết vào danh sách chi trả của tháng sau nữa.

2. Quy định về chuyển lương hưu vào tài khoản người khác

Căn cứ Công văn 1569/BHXH-TCKT về việc chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản người khác thì:

1. Khi người hưởng có yêu cầu chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của mình vào tài khoản cá nhân của người khác, BHXH tỉnh hướng dẫn người hưởng lập 01 Thông báo thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 18-CBH) ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BHXH được bổ sung chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Văn bản này hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 01) theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, ghi rõ tên chủ tài khoản, số tài khoản cá nhân, ngân hàng nơi mở tài khoản gửi Đại diện chi trả hoặc cơ quan BHXH.

Như vậy, việc chi trả lương hưu qua tài khoản ngân hàng cần phải lập một thông báo thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hoặc người hưởng lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Trong giấy tờ lập, người hưởng cần ghi rõ tên chủ tài khoản, số tài khoản cá nhân, ngân hàng nơi mở tài khoản và sau đó gửi Đại diện chi trả hoặc cơ quan BHXH.

Thủ tục chuyển lương hưu vào tài khoản người khác 2021

3. Mẫu 18-cbh thông báo thay đổi thông tin người hưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – T do – Hạnh phúc
——————

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận/huyện/thị xã …………..

Tên tôi là: ………………………………………….. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………..

S sổ BHXH/S định danh: …………………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân: ………………… ngày cấp: ………………, nơi cấp: ………………..

Từ tháng ……….. năm ……….., đề nghị cơ quan BHXH thay đi, bổ sung thông tin của tôi như sau:

Thông tin người hưởng

Thông tin trước khi thay đi, bổ sung

Thông tin đề nghị thay đi, bổ sung

1. Giới tính

2. S điện thoại

3. S điện thoại người thân khi cần liên lạc

4. Địa chỉ cư trú (ghi đy đ theo thứ tự số nhà, ngõ, ngách/hẻm, đường ph, tổ/thôn/xóm/ấp, xã/phường/thị trn, huyện/quận/thị xã/thành phố, tnh/thành phố)

5. Hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

5.1. Nhận bng tin mặt:

Địa chỉ nhận (ghi đầy đ: xã/phường, t dân phố/t chi trả, quận/huyện/thị xã, tỉnh/ thành phố)

5.2. Nhận qua Tài khoản:

– S tài khoản cá nhân:

– Ngân hàng nơi mở TK:

Tôi xin cam đoan các thông tin sửa đi, bổ sung của tôi là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………., ngày … tháng… năm …
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Ghi đy đ đi với những thông tin có thay đi; thông tin nào không bổ sung, sửa đi đề nghị gạch (x) vào ô tương ng.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác về trả lương hưu như: Cách tính mẫu lương hưu theo luật bảo hiểm xã hội, Những thay đổi về lương hưu 2020 từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm